ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14019
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior
Family name

ชื่อวงศ์

THEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga & S. Watthana 685
Collected date

วันที่เก็บ

9 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Shrub 5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13639 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Suksathan 1405
2. 16229 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Suksathan 2030
3. 16333 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1190
4. 17650 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1429
5. 18609 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1769
6. 18614 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1774
7. 21153 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga & C. Maknoi 2027
8. 28151 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior S. Watthana & S. Pumicong 2141
9. 30728 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior S. Watthana 2420
10. 31244 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2919
11. 34196 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2121
12. 35067 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1871
13. 35068 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1872
14. 35070 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1874
15. 35113 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2191
16. 35641 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8479
17. 47303 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Chusie KY308
18. 50044 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T-20524
19. 51068 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2674
20. 64350 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2899
21. 66589 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2849

ปิด

QR code