ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132649
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alangium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CORNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

A. Nuammee 527
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jun 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 746 Alangium sp. W. Nanakorn et al. 746
2. 51828 Alangium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7883
3. 57022 Alangium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9301
4. 64504 Alangium sp. W. Pongamornkul 3053
5. 84986 Alangium sp. S. Watthana 3830
6. 86147 Alangium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-151
7. 95161 Alangium sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-200
8. 95761 Alangium sp. W. Pongamornkul 6045
9. 96544 Alangium sp. C. Glamwaewwong 060/60
10. 96669 Alangium sp. C. Glamwaewwong 185/60
11. 98621 Alangium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-098
12. 98686 Alangium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-163
13. 98758 Alangium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-235
14. 101670 Alangium sp. W. Pongamornkul 6211
15. 101703 Alangium sp. W. Pongamornkul 6244
16. 105511 Alangium sp. C. Maknoi 6854
17. 110699 Alangium sp. N. Muangyen 1905
18. 111636 Alangium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-159
19. 111678 Alangium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-201
20. 113631 Alangium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-332
21. 113712 Alangium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-413
22. 113950 Alangium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-200
23. 114140 Alangium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-390
24. 117796 Alangium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-166
25. 123202 Alangium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-196

ปิด

QR code