ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132566
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Embelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Primulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7504
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9063 Embelia sp. P. Thongson 37
2. 11512 Embelia sp. P. Suksathan 1122
3. 19122 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 19122
4. 19772 Embelia sp. W. La-ongsri 134
5. 20426 Embelia sp. P. Thongson 171
6. 20999 Embelia sp. M. Norsaengsri 1572
7. 23887 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 23887
8. 35414 Embelia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8232
9. 36305 Embelia sp. W. Pongamornkul 2252
10. 42746 Embelia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6211
11. 48170 Embelia sp. W. Boonprakop 190
12. 48511 Embelia sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 1183
13. 48811 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31724
14. 48830 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33085
15. 49203 Embelia sp. K. Iwatsuki, G. Murata, J. Dransfield, D. Saerudin S 1144
16. 55031 Embelia sp. S. Mattapha Sawai 532
17. 56274 Embelia sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51271
18. 56548 Embelia sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51445
19. 57915 Embelia sp. M. Norsaengsri 1946
20. 60884 Embelia sp. Ling Shein Mang 87250
21. 61936 Embelia sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87412
22. 62607 Embelia sp. W. Pongamornkul 2860
23. 65648 Embelia sp. M. Norsaengsri 10138
24. 66300 Embelia sp. W. Pongamornkul 3338
25. 66964 Embelia sp. W. Pongamornkul 3546
26. 67056 Embelia sp. W. Pongamornkul 3638
27. 71542 Embelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1079
28. 68908 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89556
29. 72036 Embelia sp. W. Pongamornkul 3916
30. 73610 Embelia sp. W. Pongamornkul 4020
31. 74853 Embelia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10835
32. 75022 Embelia sp. M. Norsaengsri 11067
33. 75053 Embelia sp. M. Norsaengsri 11099
34. 75064 Embelia sp. M. Norsaengsri 11110
35. 75977 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94323
36. 80058 Embelia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97733
37. 80344 Embelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 159
38. 83175 Embelia sp. W. Pongamornkul 4711
39. 84120 Embelia sp. W. Pongamornkul 4906
40. 87060 Embelia sp. C. Glamwaewwong 58 353
41. 87336 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 178
42. 89340 Embelia sp. W. Pongamornkul 5440
43. 89414 Embelia sp. W. Pongamornkul 5514
44. 90395 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 317
45. 90217 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 140
46. 90292 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 215
47. 92674 Embelia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 65
48. 93200 Embelia sp. N. Turreira-Garcia 331
49. 93581 Embelia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5764
50. 98491 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 371
51. 98864 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 341
52. 98887 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 364
53. 101091 Embelia sp. W. Pongamornkul 6112
54. 101130 Embelia sp. W. Pongamornkul 6151
55. 101144 Embelia sp. W. Pongamornkul 6165
56. 102650 Embelia sp. V. Nguanchoo 940
57. 102723 Embelia sp. V. Nguanchoo 1021
58. 104486 Embelia sp. W. Pongamornkul 6263
59. 105787 Embelia sp. Pimsiri PN 58
60. 106435 Embelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 890
61. 108544 Embelia sp. T. Choopan et al. 2016 40
62. 109794 Embelia sp. TLBG 117
63. 111088 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 36
64. 111124 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 72
65. 111229 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 177
66. 111521 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 44
67. 112982 Embelia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 14
68. 113254 Embelia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3947
69. 113369 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 70
70. 113844 Embelia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 94
71. 113723 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 424
72. 116301 Embelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6953
73. 116931 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 123
74. 117025 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 218
75. 117062 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 255
76. 118253 Embelia sp. K. Inthamma 141
77. 118457 Embelia sp. K. Inthamma 356
78. 118944 Embelia sp. K. Inthamma 531
79. 123000 Embelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 471
80. 123303 Embelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 297
81. 125391 Embelia sp. W. Pongamornkul 7134
82. 132523 Embelia sp. W. Pongamornkul 7403
83. 132832 Embelia sp. W. Pongamornkul 7600
84. 136401 Embelia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3426
85. 135777 Embelia sp. W. Pongamornkul 7745
86. 135980 Embelia sp. W. Pongamornkul 7942
87. 136444 Embelia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3469
88. 142383 Embelia sp. W. Pongamornkul 8684

ปิด

QR code