ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 13991
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lauraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, S. Watthana 657
Collected date

วันที่เก็บ

7 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sachiko Nishida
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Tree 6 m high. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1450
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

291    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 68
2. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
3. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
4. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
5. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
6. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
7. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
8. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
9. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
10. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
11. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 68
12. 10696 Litsea sp. Serm 30
13. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
14. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
15. 13690 Litsea sp. P. Suksathan 1461
16. 13826 Litsea sp. P. Srisanga 529
17. 13972 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana 638
18. 13979 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana 645
19. 14022 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana 688
20. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
21. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 796
22. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
23. 15947 Litsea sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1857
24. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
25. 17034 Litsea sp. P. Srisanga 1351
26. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
27. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
28. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
29. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
30. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
31. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe, A. Wiepning s.n.
32. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
33. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
34. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
35. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
36. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
37. 22842 Litsea sp. W. Pongamornkul 931
38. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
39. 21133 Litsea sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2007
40. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
41. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
42. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
43. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
44. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 51222 16
45. 27284 Litsea sp. Sunthorn H 172
46. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
47. 28432 Litsea sp. NULL
48. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 220805 20
49. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 6
50. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 17
51. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 17
52. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit, C. Lakoet 70529 16
53. 31078 Litsea sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2753
54. 31193 Litsea sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2868
55. 31293 Litsea sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2968
56. 31295 Litsea sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2970
57. 34010 Litsea sp. J.F. Maxwell 08 46
58. 34865 Litsea sp. J.F. Maxwell 08 91
59. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
60. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
61. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08 307
62. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
63. 36571 Litsea sp. C. Maknoi 1891
64. 36909 Litsea sp. J.F. Maxwell 08 132
65. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
66. 37595 Litsea sp. J.F. Maxwell 06 505
67. 37663 Litsea sp. J.F. Maxwell 06 606
68. 38357 Litsea sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2129
69. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
70. 40417 Litsea sp. C. Maknoi 2788
71. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
72. 42001 Litsea sp. Zhou-Shishun 3676
73. 42491 Litsea sp. Zhou-Shishun 2321
74. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6110
75. 44424 Litsea sp. Zhou-Shishun 3352
76. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
77. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
78. 47184 Litsea sp. Chusie KY 306
79. 47195 Litsea sp. Chusie KY 74
80. 47300 Litsea sp. Chusie KY 441
81. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
82. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33173
83. 49472 Litsea sp. T. Shimizu, M. Hutoh T 10255
84. 49474 Litsea sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 1525
85. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx 137
86. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7492
87. 52195 Litsea sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1437
88. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1629
89. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1681
90. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
91. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
92. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
93. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1787
94. 55510 Litsea sp. Sawai 24
95. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
96. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8987
97. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9221
98. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 263
99. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
100. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 2553 91
101. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
102. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
103. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2164
104. 60858 Litsea sp. Ling Shein Mang 87105
105. 60957 Litsea sp. Ling Shein Mang 87830
106. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS 198
107. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
108. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
109. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
110. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
111. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
112. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
113. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10293
114. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
115. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
116. 67285 Litsea sp. M. Norsaengsri 4172
117. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
118. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 3983
119. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
120. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
121. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 4171
122. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
123. 74866 Litsea sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10848
124. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
125. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
126. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
127. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
128. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
129. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
130. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11159
131. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
132. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97848
133. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97729
134. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 391
135. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
136. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
137. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
138. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
139. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
140. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
141. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A., Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI), Ellisa Wally (MAN) 380
142. 82651 Litsea sp. C. Maknoi 7552
143. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
144. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3330
145. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
146. 84089 Litsea sp. W. Pongamornkul 4875
147. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
148. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
149. 84921 Litsea sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4003
150. 85114 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3350
151. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
152. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
153. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
154. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
155. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
156. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
157. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
158. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
159. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
160. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 295
161. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 137
162. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 464
163. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
164. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
165. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
166. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
167. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
168. 92570 Litsea sp. W. Pongamornkul 5373
169. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
170. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 121
171. 96531 Litsea sp. C. Glamwaewwong 60 47
172. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 60 89
173. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
174. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 298
175. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
176. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
177. 104412 Litsea sp. T. Khambai 435
178. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
179. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
180. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
181. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
182. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
183. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
184. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
185. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
186. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
187. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
188. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
189. 105515 Litsea sp. C. Maknoi 6858
190. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 39
191. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 835
192. 107015 Litsea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 727
193. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 103
194. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 183
195. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 260
196. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 315
197. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 334
198. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 338
199. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 339
200. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 345
201. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
202. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 298
203. 110741 Litsea sp. N. Muangyen 1949
204. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
205. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 25
206. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 367
207. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 392
208. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 25
209. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 145
210. 112231 Litsea sp. T. Khambai 210
211. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1135
212. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3881
213. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3917
214. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3961
215. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 125
216. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 236
217. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 260
218. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 261
219. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 388
220. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 250
221. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 280
222. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6941
223. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 195
224. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
225. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755
226. 121585 Litsea sp. N. Boonruang 488
227. 122169 Litsea sp. R. de Kok, S. Sengun, S. Rakarchar BKFR 31
228. 122171 Litsea sp. R. de Kok, S. Sengun, S. Rakarchar BKFR 33
229. 122172 Litsea sp. R. de Kok, S. Sengun, S. Rakarchar BKFR 34
230. 122173 Litsea sp. R. de Kok, S. Sengun, S. Rakarchar BKFR 35
231. 122175 Litsea sp. R. de Kok, S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR 37
232. 122176 Litsea sp. R. de Kok, S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR 38
233. 122645 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 115
234. 122691 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 161
235. 122737 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 207
236. 122963 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 434
237. 123301 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 295
238. 123862 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 399
239. 125261 Litsea sp. W. Pongamornkul 7004
240. 128450 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2251
241. 127906 Litsea sp. Faranirina Lantoarisoa s.n.
242. 128598 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2038
243. 128629 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2069
244. 128664 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2104
245. 128734 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2174
246. 128950 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2389
247. 128994 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2433
248. 129708 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4566
249. 129710 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4568
250. 130232 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2408
251. 130384 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2526
252. 130444 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2585
253. 130979 Litsea sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1252
254. 131412 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 1
255. 131491 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 71 (1)
256. 132404 Litsea sp. W. Pongamornkul 7246
257. 132559 Litsea sp. W. Pongamornkul 7497
258. 132618 Litsea sp. W. Pongamornkul 7555
259. 133272 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1060
260. 133358 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1147
261. 133434 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 218
262. 133457 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 241
263. 133483 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 267
264. 133502 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 286
265. 133564 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 349
266. 133625 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 410
267. 133810 Litsea sp. Suchanya Kantasa K 83
268. 133902 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3422
269. 133909 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3429
270. 134335 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2685
271. 134584 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3219
272. 134627 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3262
273. 135748 Litsea sp. W. Pongamornkul 7716
274. 135937 Litsea sp. W. Pongamornkul 7899
275. 136052 Litsea sp. W. Pongamornkul 8014
276. 137872 Litsea sp. K. Inthamma 1456
277. 137006 Litsea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103340
278. 138028 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2922
279. 138049 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2943
280. 138052 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2946
281. 138330 Litsea sp. K. Inthamma 1606
282. 138632 Litsea sp. K. Inthamma 265
283. 139761 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4003
284. 140538 Litsea sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101590
285. 140539 Litsea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100161
286. 141421 Litsea sp. K. Inthamma KI 694
287. 142197 Litsea sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6843
288. 142466 Litsea sp. W. Pongamornkul 8767
289. 142658 Litsea sp. C. Maknoi et al. 5070
290. 142789 Litsea sp. C. Maknoi et al. 5421
291. 142878 Litsea sp. C. Maknoi et al. 5925

ปิด

QR code