ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132881
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Pumikong 2019 35
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Floral bract white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

304    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1991 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 1991
2. 3098 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3098
3. 3419 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3419
4. 3490 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3490
5. 3537 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3537
6. 4541 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 4541
7. 5522 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 5522
8. 6023 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6023
9. 6143 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6143
10. 6165 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6165
11. 6333 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6333
12. 7162 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7162
13. 7241 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7241
14. 7493 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7493
15. 8710 Mussaenda sp. W. Nanakorn 8710
16. 8801 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8801
17. 8874 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8874
18. 8934 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8934
19. 9171 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 9171
20. 9283 Mussaenda sp. W. Nanakorn 9283
21. 9287 Mussaenda sp. W. Nanakorn 9287
22. 10161 Mussaenda sp. P. Thongson 94
23. 10646 Mussaenda sp. Serm 7
24. 10875 Mussaenda sp. W. Nanakorn 10875
25. 11084 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 102
26. 11878 Mussaenda sp. S. Sasrirat 83
27. 14865 Mussaenda sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 406
28. 16248 Mussaenda sp. C. Puff 990910.1.4
29. 17494 Mussaenda sp. K. Larsen et al. 46712
30. 18007 Mussaenda sp. P. Srisanga 1560
31. 18084 Mussaenda sp. P. Srisanga 1637
32. 18346 Mussaenda sp. S. Watthana et al. 857
33. 19315 Mussaenda sp. S. Watthana & C. Maknoi 1065
34. 19505 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 672
35. 20450 Mussaenda sp. P. Thongson 195
36. 21322 Mussaenda sp. P. Srisanga 2173
37. 21333 Mussaenda sp. C. Maknoi 1321
38. 23764 Mussaenda sp. P. Srisanga 2685
39. 23891 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 23891
40. 25188 Mussaenda sp. K. Kertsawang 255
41. 25714 Mussaenda sp. C. Maknoi 251
42. 25980 Mussaenda sp. P. Suksathan 3636
43. 27505 Mussaenda sp. C. Maknoi 692
44. 27685 Mussaenda sp. C. Maknoi 871
45. 27520 Mussaenda sp. C. Maknoi 707
46. 28198 Mussaenda sp. K. Kertsawang 613
47. 28415 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-3
48. 28458 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-18
49. 29934 Mussaenda sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-12
50. 30322 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1277
51. 31120 Mussaenda sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2795
52. 35491 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8314
53. 35625 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8461
54. 35975 Mussaenda sp. Jatupol K. 08-316
55. 36874 Mussaenda sp. P. Wessumritt 22
56. 38298 Mussaenda sp. P. Wessumritt 275
57. 37858 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3824
58. 38221 Mussaenda sp. P. Wessumritt 161
59. 41212 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5601
60. 42219 Mussaenda sp. Wang Hong 8355
61. 42625 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6108
62. 43097 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
63. 43467 Mussaenda sp. D. Khrueasan MS772
64. 44497 Mussaenda sp. Zhou Shi-shun 3086
65. 47944 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 7112
66. 48173 Mussaenda sp. W. Boonprakop 0193
67. 48893 Mussaenda sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51825
68. 49819 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6339
69. 49844 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6364
70. 49958 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6478
71. 50296 Mussaenda sp. H. Takahashi T-62904
72. 50929 Mussaenda sp. S. Watthana 3662
73. 52515 Mussaenda sp. Yin-Jiantao 1302
74. 52700 Mussaenda sp. C. Maknoi 2869
75. 52716 Mussaenda sp. C. Maknoi 2885
76. 54028 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8206
77. 56555 Mussaenda sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051453
78. 57538 Mussaenda sp. Pornthip Nuanplean 10
79. 58034 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9136
80. 59235 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9772
81. 60216 Mussaenda sp. Zhou Shishun 3086
82. 59613 Mussaenda sp. T. Khambai 24
83. 59792 Mussaenda sp. C. Pitaksantipap 26
84. 60321 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
85. 60699 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087863
86. 61903 Mussaenda sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087403
87. 61828 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087004
88. 61986 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087498
89. 63583 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6658
90. 63695 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3641
91. 63842 Mussaenda sp. P. Thongson 27
92. 65815 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10309
93. 66311 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3350
94. 66410 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3195
95. 66994 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3576
96. 66997 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3579
97. 67887 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 10567
98. 68764 Mussaenda sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089586
99. 69257 Mussaenda sp. Zhou-Shishun 6924
100. 71409 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3849
101. 71439 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3879
102. 72012 Mussaenda sp. N. Muangyen 0104
103. 73066 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11234
104. 73162 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11332
105. 73197 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11368
106. 73604 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04014
107. 73735 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04145
108. 73815 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 56
109. 73823 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 65
110. 73829 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 71
111. 74871 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10853
112. 74965 Mussaenda sp. C. Maknoi 6611
113. 75269 Mussaenda sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2471
114. 75634 Mussaenda sp. W. Tanming 522
115. 76711 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11157
116. 78227 Mussaenda sp. V. Nguanchoo 391
117. 80724 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4581
118. 80745 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4602
119. 79066 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-261
120. 79077 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-272
121. 79133 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-328
122. 79240 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-435
123. 79986 Mussaenda sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097138
124. 80232 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-48
125. 80284 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-100
126. 80431 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-246
127. 80647 Mussaenda sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3149
128. 82713 Mussaenda sp. C. Maknoi 7614
129. 84044 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4830
130. 84180 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4966
131. 86087 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-091
132. 86088 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-092
133. 86335 Mussaenda sp. M. Wongnak 359
134. 86462 Mussaenda sp. M. Wongnak s.n.
135. 87089 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 383/58
136. 89042 Mussaenda sp. N. Muangyen 633
137. 89247 Mussaenda sp. C. Maknoi 4041
138. 90322 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-245
139. 89393 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5493
140. 90220 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-143
141. 90254 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-177
142. 90477 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-399
143. 90601 Mussaenda sp. N. Muangyen 864
144. 91273 Mussaenda sp. S. Sawangsawat 474
145. 92564 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5367
146. 92481 Mussaenda sp. L. Kamkom s.n.
147. 93395 Mussaenda sp. Alisa Narai 07
148. 94518 Mussaenda sp. N. Muangyen 1645
149. 94435 Mussaenda sp. N. Muangyen 1562
150. 95080 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-119
151. 95180 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-219
152. 95182 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-221
153. 95634 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5995
154. 95754 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6038
155. 95774 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6058
156. 96343 Mussaenda sp. Mahasarakham University 26
157. 96474 Mussaenda sp. Mahasarakham University 157
158. 96740 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 256/60
159. 96873 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 389/60
160. 97098 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 482
161. 97099 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 483
162. 97125 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 509
163. 97393 Mussaenda sp. QBG. Staff s.n.
164. 97529 Mussaenda sp. C. Maknoi 5510
165. 98278 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-158
166. 98296 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-176
167. 98350 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-230
168. 98655 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-132
169. 98662 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-139
170. 98496 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-376
171. 98798 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-275
172. 98901 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-378
173. 98810 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-287
174. 100743 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-346
175. 101126 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6147
176. 101127 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6148
177. 101306 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
178. 101678 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6219
179. 104056 Mussaenda sp. Katika Intarapech 45
180. 104209 Mussaenda sp. S. Kamonnate 729
181. 104520 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6297
182. 104527 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6304
183. 104594 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6371
184. 104748 Mussaenda sp. C. Maknoi 5624
185. 105541 Mussaenda sp. C. Maknoi 6884
186. 105969 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6445
187. 106020 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6496
188. 106350 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 805
189. 106357 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 812
190. 106462 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 917
191. 107071 Mussaenda sp. P. Panyadee and W. Pongamornkul 120
192. 108362 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6570
193. 108518 Mussaenda sp. T. Choopan et al. 2017-138
194. 109577 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
195. 110094 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 967
196. 110109 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 982
197. 110721 Mussaenda sp. N. Muangyen 1928
198. 110772 Mussaenda sp. N. Muangyen 1985
199. 111157 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-105
200. 111218 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-166
201. 111241 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-189
202. 111514 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-037
203. 111587 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-110
204. 111722 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-242
205. 112817 Mussaenda sp. N. Muangyen 2304
206. 112988 Mussaenda sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-20
207. 113395 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-96
208. 113417 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-118
209. 113527 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-228
210. 113542 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-243
211. 113661 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-362
212. 114050 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-300
213. 113828 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-078
214. 113918 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-168
215. 113980 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-230
216. 113998 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-248
217. 115578 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1470
218. 116915 Mussaenda sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-107
219. 117044 Mussaenda sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-237
220. 117489 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1581
221. 117526 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1618
222. 117823 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-193
223. 118090 Mussaenda sp. N. Pan-in 050
224. 118123 Mussaenda sp. N. Pan-in 083
225. 118163 Mussaenda sp. N. Pan-in 123
226. 118311 Mussaenda sp. K. Inthamma 199
227. 118650 Mussaenda sp. K. Kertsawang 3956
228. 118815 Mussaenda sp. K. Inthamma 393
229. 118844 Mussaenda sp. K. Inthamma 422
230. 118889 Mussaenda sp. K. Inthamma 467
231. 121012 Mussaenda sp. N. Muangyen 2994
232. 122562 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1522
233. 122583 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1543
234. 122778 Mussaenda sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-248
235. 123053 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-47
236. 123126 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-120
237. 123197 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-191
238. 123203 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-197
239. 123334 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-328
240. 123430 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-424
241. 123436 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-430
242. 123729 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-266
243. 124762 Mussaenda sp. N. Muangyen 3339
244. 125094 Mussaenda sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 716
245. 125336 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7079
246. 125496 Mussaenda sp. N. Muangyen 3577
247. 125602 Mussaenda sp. N. Muangyen 3682
248. 128476 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2277
249. 130191 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2367
250. 130389 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2531
251. 130880 Mussaenda sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 25
252. 130881 Mussaenda sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 26
253. 131157 Mussaenda sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2348
254. 132316 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7442
255. 132419 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7261
256. 132437 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7279
257. 132482 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7324
258. 132521 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7401
259. 132557 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7495
260. 132568 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7506
261. 132581 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7518
262. 132639 Mussaenda sp. A. Nuammee 517
263. 132665 Mussaenda sp. A. Nuammee 543
264. 132855 Mussaenda sp. S. Pumikong 2019 7
265. 132872 Mussaenda sp. S. Pumikong 2019 26
266. 132919 Mussaenda sp. S. Pumikong 2019 76
267. 133624 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in V 409
268. 133585 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in V 370
269. 133650 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in V 435
270. 133706 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in V 491
271. 133755 Mussaenda sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7651
272. 133784 Mussaenda sp. S. Kantasa K 57
273. 135802 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7770
274. 134427 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2777
275. 134428 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2778
276. 135184 Mussaenda sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3350
277. 135783 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7751
278. 136515 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3540
279. 136525 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3550
280. 136531 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3556
281. 135872 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7840
282. 136051 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 8013
283. 136272 Mussaenda sp. Mutita Kongsombat 2
284. 136402 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3427
285. 136425 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3450
286. 136616 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3641
287. 137182 Mussaenda sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103698
288. 137869 Mussaenda sp. K. Inthamma 1453
289. 137898 Mussaenda sp. K. Inthamma 1482
290. 137906 Mussaenda sp. K. Inthamma 1490
291. 137919 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2813
292. 137990 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2884
293. 138297 Mussaenda sp. K. Inthamma 1573
294. 139267 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in 624
295. 138711 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in 586
296. 138916 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3795
297. 138982 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3861
298. 139241 Mussaenda sp. Natdanai Pan-in 598
299. 139327 Mussaenda sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1900
300. 139376 Mussaenda sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1955
301. 140071 Mussaenda sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10113
302. 140747 Mussaenda sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100129
303. 140748 Mussaenda sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101586
304. 141241 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3254

ปิด

QR code