ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133137
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypoxis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPOXIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3101
Collected date

วันที่เก็บ

25 Aug 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: mixed deciduous dipterocarp forest. Herb. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

486
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21051 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 1624
2. 36240 Hypoxis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3663
3. 43403 Hypoxis sp. D. Khrueasan MS344
4. 48508 Hypoxis sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11121
5. 54450 Hypoxis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6898
6. 63562 Hypoxis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6634
7. 65987 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 3791
8. 67812 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 10492
9. 67821 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 10501
10. 71280 Hypoxis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 989
11. 73102 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 11270
12. 73216 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 11388
13. 101690 Hypoxis sp. W. Pongamornkul 6231
14. 104735 Hypoxis sp. C. Maknoi 5610
15. 118142 Hypoxis sp. N. Pan-in 102
16. 118167 Hypoxis sp. N. Pan-in 127
17. 127840 Hypoxis sp. Natdanai Pan-in 216
18. 128301 Hypoxis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2102
19. 130553 Hypoxis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 830
20. 130627 Hypoxis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 904
21. 132594 Hypoxis sp. W. Pongamornkul 7531
22. 133154 Hypoxis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3118
23. 136537 Hypoxis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3562

ปิด

QR code