ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133156
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3120
Collected date

วันที่เก็บ

25 Aug 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: mixed deciduous dipterocarp forest. Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

486
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1858 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 1858
2. 2260 Scleria sp. M. Norsaengsri 769
3. 2309 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 2309
4. 3217 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 3217
5. 4186 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4186
6. 4284 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4284
7. 7310 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7310
8. 20263 Scleria sp. M. Norsaengsri 1322
9. 20198 Scleria sp. M. Norsaengsri 1257
10. 20815 Scleria sp. M. Norsaengsri 1551
11. 21056 Scleria sp. M. Norsaengsri 1629
12. 21491 Scleria sp. M. Norsaengsri 1736
13. 22965 Scleria sp. C. Glamwaewwong 209
14. 30989 Scleria sp. K. Kertsawang 695
15. 30990 Scleria sp. K. Kertsawang 696
16. 31056 Scleria sp. K. Kertsawang 762
17. 34592 Scleria sp. P. Suksathan 4399
18. 35429 Scleria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8249
19. 37872 Scleria sp. M. Norsaengsri 3839
20. 39602 Scleria sp. M. Norsaengsri 4690
21. 45766 Scleria sp. D. Khrueasan MS761
22. 45767 Scleria sp. D. Khrueasan MS500
23. 47810 Scleria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 237
24. 49908 Scleria sp. M. Norsaengsri 6428
25. 50093 Scleria sp. M.N. Tamura T-60224
26. 52216 Scleria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1458
27. 52822 Scleria sp. C. Maknoi 2997
28. 56230 Scleria sp. M. Norsaengsri 781
29. 56030 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8645
30. 56890 Scleria sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9200
31. 56830 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2020
32. 58468 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9503
33. 58521 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9556
34. 58527 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9562
35. 58639 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9674
36. 58787 Scleria sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9406
37. 59598 Scleria sp. T. Khambai 9
38. 59779 Scleria sp. C. Pitaksantipap 13
39. 59801 Scleria sp. C. Pitaksantipap 35
40. 59902 Scleria sp. Romklao Botanical Garden 0293/2554
41. 59993 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2153
42. 60132 Scleria sp. M. Norsaengsri 5921
43. 62787 Scleria sp. M. Norsaengsri 9999
44. 62841 Scleria sp. M. Norsaengsri 10053
45. 63670 Scleria sp. M. Norsaengsri 4152
46. 63674 Scleria sp. M. Norsaengsri 4155
47. 64739 Scleria sp. M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9382
48. 65394 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2467
49. 65395 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2468
50. 65616 Scleria sp. M. Norsaengsri 10105
51. 66705 Scleria sp. M. Norsaengsri 10368
52. 67798 Scleria sp. M. Norsaengsri 10478
53. 67814 Scleria sp. M. Norsaengsri 10494
54. 67963 Scleria sp. C. Lakoet 0344
55. 67992 Scleria sp. C. Lakoet 0373
56. 67993 Scleria sp. C. Lakoet 0374
57. 69307 Scleria sp. Zhou-Shishun 6680
58. 71334 Scleria sp. W. Pongamornkul 3774
59. 73952 Scleria sp. M. Norsaengsri 11482
60. 75000 Scleria sp. M. Norsaengsri 10865
61. 79047 Scleria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-243
62. 81444 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11690
63. 81452 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11698
64. 82182 Scleria sp. C. Maknoi 7774
65. 82888 Scleria sp. M. Norsaengsri 12272
66. 83278 Scleria sp. C. Maknoi 7795
67. 85835 Scleria sp. M. Norsaengsri 12488
68. 86518 Scleria sp. W. Tanming 970
69. 87193 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-036
70. 87293 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-135
71. 87321 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L4-163
72. 87660 Scleria sp. Saensouk et al. 46
73. 89384 Scleria sp. W. Pongamornkul 5484
74. 90259 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-182
75. 90297 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-220
76. 91877 Scleria sp. N. Muangyen 1245
77. 94300 Scleria sp. N. Muangyen 1428
78. 94332 Scleria sp. N. Muangyen 1459
79. 95339 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4151
80. 96035 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4218
81. 100801 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-404
82. 100817 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-420
83. 101983 Scleria sp. K. Kertsawang 4247
84. 102065 Scleria sp. K. Kertsawang 4329
85. 102069 Scleria sp. K. Kertsawang 4333
86. 103922 Scleria sp. Kanokwan Seemasee 79
87. 104837 Scleria sp. C. Maknoi 5713
88. 108491 Scleria sp. T. Choopan et al. 2017-207
89. 110884 Scleria sp. N. Muangyen 2099
90. 110934 Scleria sp. K. Kertsawang 4504
91. 111254 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-202
92. 115370 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 905
93. 115235 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 770
94. 115236 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 771
95. 115329 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 864
96. 117081 Scleria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-274
97. 117986 Scleria sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-356
98. 118634 Scleria sp. K. Kertsawang 3940
99. 122055 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1389
100. 122060 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1394
101. 122709 Scleria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-179
102. 123119 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-113
103. 123488 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-026
104. 123510 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-048
105. 123520 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-058
106. 126983 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1714
107. 130639 Scleria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 916
108. 131447 Scleria sp. Chusie Trisonthi BD 33
109. 132159 Scleria sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2968
110. 133079 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3043
111. 133113 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3077
112. 133436 Scleria sp. Natdanai Pan-in V 220
113. 135888 Scleria sp. W. Pongamornkul 7856
114. 135975 Scleria sp. W. Pongamornkul 7937
115. 136484 Scleria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3509
116. 138830 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3709
117. 139005 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3884
118. 140413 Scleria sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100091

ปิด

QR code