ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133163
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 951
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: deciduous dipterocarp forest. Creeping herb. Flower blue-violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1056
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28018 Strobilanthes sp. S. Watthana 1970
2. 34548 Strobilanthes sp. P. Suksathan 4354
3. 37834 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 3799
4. 38992 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2337
5. 39056 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2401
6. 39683 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 4771
7. 51780 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7834
8. 56018 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8633
9. 56026 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8641
10. 60834 Strobilanthes sp. Ling Shein Man 087129
11. 64280 Strobilanthes sp. Li-Jianwu 1167
12. 65809 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10303
13. 72941 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 10722
14. 76295 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094893
15. 78389 Strobilanthes sp. V. Nguanchoo 186
16. 80144 Strobilanthes sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097269
17. 80436 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-251
18. 81035 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7216
19. 81139 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7320
20. 83240 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 4775
21. 89034 Strobilanthes sp. N. Muangyen 625
22. 95584 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 5945
23. 98124 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-005
24. 98480 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-360
25. 103879 Strobilanthes sp. S. Kamonnate 675.1
26. 104468 Strobilanthes sp. T. Khambai 491
27. 107337 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-099
28. 107458 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-231
29. 109546 Strobilanthes sp. Benjaporn Phookaphin 4
30. 109839 Strobilanthes sp. TLBG 218
31. 110437 Strobilanthes sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5555
32. 112491 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1268
33. 114280 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4482
34. 114348 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4691
35. 114372 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4715
36. 114552 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4901
37. 114624 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4972
38. 116170 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6822
39. 116385 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-009
40. 116518 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-142
41. 116552 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-176
42. 116691 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-314
43. 116812 Strobilanthes sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-004
44. 117751 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-121
45. 117859 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-229
46. 118092 Strobilanthes sp. N. Pan-in 052
47. 118305 Strobilanthes sp. K. Inthamma 193
48. 121486 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1106
49. 121506 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1126
50. 121938 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1273
51. 121946 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1281
52. 121947 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1282
53. 121957 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1292
54. 121969 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1304
55. 122847 Strobilanthes sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-317
56. 123905 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5827
57. 124455 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in PSD008
58. 125103 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 725
59. 128558 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1998
60. 129113 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2660
61. 129148 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2695
62. 130115 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2761
63. 130121 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2767
64. 130123 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2769
65. 130747 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2793
66. 130767 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2813
67. 130771 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2817
68. 130785 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2831
69. 131387 Strobilanthes sp. Mamoru Kanzaki & Naho Ando 283120-MO2-Y 306
70. 132285 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7411
71. 132351 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7193
72. 132467 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7309
73. 133201 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 989
74. 133206 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 994
75. 133247 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1035
76. 133328 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1117
77. 133581 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in V 366
78. 134463 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 78
79. 134517 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3150
80. 135179 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3345
81. 135145 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3311
82. 135355 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 139
83. 135987 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7949

ปิด

QR code