ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133189
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria kurzii Baker ex Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 977
Collected date

วันที่เก็บ

14 Dec 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 205 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Nanakorn et al. 205
2. 1989 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Nanakorn et al. 1989
3. 2460 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Nanakorn et al. 2460
4. 5340 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Nanakorn et al. 5340
5. 7669 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Nanakorn et al. 7669
6. 17905 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
7. 19065 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz M. Norsaengsri s.n.
8. 22215 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz P. Srisanga 2275
9. 22268 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz C. Glamwaewwong 60
10. 35410 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8228
11. 37381 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz J.F. Maxwell 06-793
12. 45667 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz D. Khrueasan MS833
13. 61414 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz Law Shein 088345
14. 70995 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 214
15. 70996 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 215
16. 72915 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz M. Norsaengsri 10696
17. 73249 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz C. Lakoet 0407
18. 80270 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-86
19. 88266 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Pongamornkul 5272
20. 88435 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz N. Muangyen 287
21. 101771 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz P. Panyadee & W. Pongamornkul 060
22. 116223 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6875
23. 116254 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6906
24. 117312 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz N. Muangyen 2579
25. 123124 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-118
26. 123220 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-214
27. 129193 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2740
28. 136502 Crotalaria kurzii Baker ex Kurz W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3527

ปิด

QR code