ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133203
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hewittia malabarica (L.) Suresh
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 991
Collected date

วันที่เก็บ

16 Dec 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Petal cream and dark red at base inside. Stamen and stigma cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4255 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 4255
2. 5301 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 5301
3. 6051 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 6051
4. 7328 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Nanakorn et al. 7328
5. 27818 Hewittia malabarica (L.) Suresh K. Kertsawang 564
6. 48108 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 4784
7. 49248 Hewittia malabarica (L.) Suresh Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1393
8. 49253 Hewittia malabarica (L.) Suresh Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1373
9. 49779 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 6298
10. 49804 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 6323
11. 51125 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Pongamornkul 2731
12. 53061 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7634
13. 53425 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8105
14. 57626 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi 4010
15. 64716 Hewittia malabarica (L.) Suresh Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1533
16. 69080 Hewittia malabarica (L.) Suresh Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089335
17. 69088 Hewittia malabarica (L.) Suresh Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089352
18. 72459 Hewittia malabarica (L.) Suresh Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shine 091174
19. 72994 Hewittia malabarica (L.) Suresh M. Norsaengsri 10775
20. 73313 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Lakoet 0471
21. 78821 Hewittia malabarica (L.) Suresh P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-99
22. 88890 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi 8491
23. 98172 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-052
24. 98137 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-017
25. 105190 Hewittia malabarica (L.) Suresh C. Maknoi 6426
26. 113160 Hewittia malabarica (L.) Suresh W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6763

ปิด

QR code