ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133359
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1148
Collected date

วันที่เก็บ

17 Mar 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Inflorescence white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

108    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11837 Piper sp. S. Sasrirat 42
2. 18146 Piper sp. P. Srisanga 1699
3. 21132 Piper sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2006
4. 27389 Piper sp. P. Kumphet sn. 73
5. 28404 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-23
6. 28481 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-12B
7. 29860 Piper sp. C. Maknoi 1453
8. 30192 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-62
9. 36516 Piper sp. C. Maknoi 1836
10. 36517 Piper sp. C. Maknoi 1837
11. 41220 Piper sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5609
12. 50490 Piper sp. Li-Jianwu Cx00051
13. 50524 Piper sp. Li-Jianwu Cx00143
14. 58925 Piper sp. Zhou-Shishun 3369
15. 60363 Piper sp. Zhou-Shishun 3336
16. 60710 Piper sp. Ling Shein Man 087851
17. 62629 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (D10) 2882
18. 63051 Piper sp. Li-Jianwu 696
19. 63052 Piper sp. Li-Jianwu 697
20. 63155 Piper sp. Li-Jianwu 857
21. 63375 Piper sp. Zhou-Shishun 7557
22. 63418 Piper sp. Li-Jianwu 826
23. 64286 Piper sp. Li-Jianwu 1243
24. 64293 Piper sp. Li-Jianwu 1225
25. 64607 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (I120) 3242
26. 68219 Piper sp. C. Maknoi 4324
27. 74359 Piper sp. Zhou-Shishun 7453
28. 74624 Piper sp. Zhou-Shishun 7215
29. 75285 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094960
30. 75423 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095544
31. 75440 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095095
32. 75587 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094601
33. 76336 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094132
34. 80041 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097826
35. 89357 Piper sp. W. Pongamornkul 5457
36. 89409 Piper sp. W. Pongamornkul 5509
37. 95208 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-247
38. 96243 Piper sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4428
39. 98721 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-198
40. 98745 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-222
41. 98750 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-227
42. 102718 Piper sp. V. Nguanchoo 1015
43. 104272 Piper sp. S. Kamonnate 837
44. 110010 Piper sp. TLBG 608
45. 110883 Piper sp. N. Muangyen 2098
46. 111859 Piper sp. D. Daorueang 1
47. 112235 Piper sp. P. Panyadee 162
48. 112288 Piper sp. Buasroi Mala 23
49. 112680 Piper sp. N. Muangyen 2167
50. 112754 Piper sp. N. Muangyen 2241
51. 113266 Piper sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3959
52. 113466 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-167
53. 113486 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-187
54. 113581 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-282
55. 113975 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-225
56. 113976 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-226
57. 114154 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-404
58. 115348 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 883
59. 115277 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 812
60. 115975 Piper sp. K. Wangwasit 180718-67
61. 117398 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 984
62. 116797 Piper sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-420
63. 116957 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-150
64. 117023 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-216
65. 117115 Piper sp. N. Muangyen 2382
66. 117202 Piper sp. N. Muangyen 2469
67. 117243 Piper sp. N. Muangyen 2510
68. 117498 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1590
69. 118575 Piper sp. K. Kertsawang 3881
70. 122594 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1554
71. 122711 Piper sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-181
72. 123396 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-390
73. 123408 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-402
74. 123884 Piper sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5806
75. 124876 Piper sp. N. Muangyen 3453
76. 125562 Piper sp. N. Muangyen 3642
77. 127069 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1800
78. 127280 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1915
79. 127281 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1916
80. 127972 Piper sp. K. Inthamma 808
81. 130169 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2345
82. 130396 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2538
83. 130894 Piper sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1167
84. 130951 Piper sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1224
85. 130966 Piper sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1239
86. 131463 Piper sp. Chusie Trisonthi BD 51
87. 131970 Piper sp. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 159
88. 131971 Piper sp. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 160
89. 132098 Piper sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2907
90. 132580 Piper sp. W. Pongamornkul 7517
91. 132738 Piper sp. A. Nuammee 616
92. 133209 Piper sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 997
93. 133355 Piper sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1144
94. 133714 Piper sp. Natdanai Pan-in V 499
95. 133742 Piper sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7638
96. 133768 Piper sp. W. Pongamornkul 7664
97. 135965 Piper sp. W. Pongamornkul 7927
98. 136373 Piper sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3398
99. 136411 Piper sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3436
100. 136442 Piper sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3467
101. 137670 Piper sp. K. Inthamma 1254
102. 138452 Piper sp. K. Inthamma 1728
103. 138917 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3796
104. 138960 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3839
105. 139699 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3941
106. 140935 Piper sp. W. Pongamornkul - 8100
107. 140678 Piper sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101635
108. 140982 Piper sp. W. Pongamornkul - 8147

ปิด

QR code