ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 133369
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 4647
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, ca. 10 m high, in mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

ca. 300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

91    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6192 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 6192
2. 8485 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 8485
3. 12242 Syzygium sp. P. Srisanga 267
4. 13351 Syzygium sp. McDonald et al. 5676
5. 13158 Syzygium sp. T.G. Laman 1311
6. 14902 Syzygium sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 442
7. 17955 Syzygium sp. P. Srisanga 1508
8. 18065 Syzygium sp. P. Srisanga 1618
9. 23262 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 281
10. 24095 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 674
11. 25856 Syzygium sp. Bot. KU 2006.53
12. 27185 Syzygium sp. P. Suksathan 3838
13. 27590 Syzygium sp. C. Maknoi 777
14. 28444 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-30
15. 29846 Syzygium sp. C. Maknoi 1438
16. 29924 Syzygium sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-2
17. 30210 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-85
18. 30331 Syzygium sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1286
19. 30430 Syzygium sp. P. Suksathan 4129
20. 31317 Syzygium sp. K. Kertsawang 781
21. 34385 Syzygium sp. Warintorn K. 08-214
22. 34988 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1792
23. 34990 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1794
24. 38187 Syzygium sp. P. Wessumritt 112
25. 46873 Syzygium sp. M. Tanaros 346
26. 47023 Syzygium sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 244
27. 47367 Syzygium sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 8
28. 52710 Syzygium sp. C. Maknoi 2879
29. 53873 Syzygium sp. C. Maknoi 3155
30. 54412 Syzygium sp. T. Yingkhachorn 98
31. 56477 Syzygium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051236
32. 58953 Syzygium sp. Li-Jianwu 547
33. 58977 Syzygium sp. Li-Jianwu 342
34. 60885 Syzygium sp. Ling Shein Man 087249
35. 61841 Syzygium sp. Ling Shein Man 087323
36. 69546 Syzygium sp. Zhou-Shishun 7119
37. 70408 Syzygium sp. C. Maknoi 3275
38. 70421 Syzygium sp. C. Maknoi 3288
39. 74849 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10830
40. 77900 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11172
41. 78487 Syzygium sp. P. Phaosrichai 165
42. 79244 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-439
43. 79343 Syzygium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 55
44. 82219 Syzygium sp. P. Phaosrichai 152
45. 83010 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12394
46. 83263 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4798
47. 84726 Syzygium sp. K. Kertsawang 2213
48. 84820 Syzygium sp. K. Kertsawang 2306
49. 86407 Syzygium sp. M. Wongnak 860
50. 88190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5196
51. 90439 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-361
52. 90440 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-362
53. 91395 Syzygium sp. Anong Tejajati s.n.
54. 94957 Syzygium sp. D. Argyriou 476
55. 101158 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6179
56. 103851 Syzygium sp. Romklao Botanical Garden 220/50
57. 105782 Syzygium sp. Pimsiri PN049
58. 109787 Syzygium sp. TLBG 101
59. 115443 Syzygium sp. C. Maknoi 5361
60. 116139 Syzygium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6791
61. 117647 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-017
62. 117804 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-174
63. 117812 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-182
64. 118116 Syzygium sp. N. Pan-in 076
65. 118819 Syzygium sp. K. Inthamma 397
66. 120927 Syzygium sp. N. Muangyen 2909
67. 121995 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1330
68. 123307 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-301
69. 131269 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4622
70. 131272 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4625
71. 131275 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4628
72. 132250 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7342
73. 132282 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7408
74. 132384 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7226
75. 132487 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7329
76. 132604 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7541
77. 132650 Syzygium sp. A. Nuammee 528
78. 133414 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 198
79. 134625 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3260
80. 133494 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 278
81. 133522 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 307
82. 133641 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 426
83. 133808 Syzygium sp. S. Kantasa K 81
84. 133898 Syzygium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3418
85. 136529 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3554
86. 137756 Syzygium sp. K. Inthamma 1340
87. 137762 Syzygium sp. K. Inthamma 1346
88. 137767 Syzygium sp. K. Inthamma 1351
89. 138496 Syzygium sp. K. Inthamma 1772
90. 139293 Syzygium sp. Natdanai Pan-in 650
91. 139389 Syzygium sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1968

ปิด

QR code