ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133392
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sanderiana Ridl.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natdanai Pan-in V 175
Collected date

วันที่เก็บ

20 May 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 783 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 783
2. 231 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 231
3. 345 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 345
4. 3901 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 3901
5. 3811 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 3811
6. 14232 Mussaenda sanderiana Ridl. Morakot 023
7. 17534 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Boonchai 34
8. 23237 Mussaenda sanderiana Ridl. C. Glamwaewwong 258
9. 32211 Mussaenda sanderiana Ridl. J.F. Maxwell 06-111
10. 44869 Mussaenda sanderiana Ridl. Piyawan Winichainan HN1221
11. 47272 Mussaenda sanderiana Ridl. Chusie KY255
12. 57898 Mussaenda sanderiana Ridl. T. Phoonlap 23
13. 65902 Mussaenda sanderiana Ridl. K. Srithi 423
14. 71962 Mussaenda sanderiana Ridl. Ratchuporn Spanuchat s.n.
15. 76656 Mussaenda sanderiana Ridl. Kinah DK. 1
16. 79295 Mussaenda sanderiana Ridl. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 12
17. 81412 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 12207
18. 81754 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 11789
19. 81868 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 11902
20. 82042 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 12075
21. 92624 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-015
22. 101286 Mussaenda sanderiana Ridl. N. Muangyen AKN 038
23. 102511 Mussaenda sanderiana Ridl. V. Nguanchoo 760
24. 106169 Mussaenda sanderiana Ridl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 643
25. 109803 Mussaenda sanderiana Ridl. TLBG 158
26. 110490 Mussaenda sanderiana Ridl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5606
27. 114191 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-007
28. 114290 Mussaenda sanderiana Ridl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4492
29. 115542 Mussaenda sanderiana Ridl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1434
30. 116332 Mussaenda sanderiana Ridl. N. Boonruang 0010
31. 116736 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-359
32. 116767 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-390
33. 117370 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 956
34. 117747 Mussaenda sanderiana Ridl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-117
35. 117959 Mussaenda sanderiana Ridl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-329
36. 119059 Mussaenda sanderiana Ridl. N. Boonruang 0167
37. 122666 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-136
38. 122819 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-289
39. 122892 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-362
40. 127397 Mussaenda sanderiana Ridl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5905
41. 130356 Mussaenda sanderiana Ridl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2498
42. 130583 Mussaenda sanderiana Ridl. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 860
43. 130621 Mussaenda sanderiana Ridl. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 898
44. 130879 Mussaenda sanderiana Ridl. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 24
45. 131507 Mussaenda sanderiana Ridl. Chusie Trisonthi BD 85.1
46. 133450 Mussaenda sanderiana Ridl. Natdanai Pan-in V 234
47. 133501 Mussaenda sanderiana Ridl. Natdanai Pan-in V 285
48. 133847 Mussaenda sanderiana Ridl. R. Kantasrila MSD 62
49. 137687 Mussaenda sanderiana Ridl. K. Inthamma 1271

ปิด

QR code