ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133282
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amorphophallus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Araceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1070
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Spathe white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3296 Amorphophallus sp. W. Nanakorn et al. 3296
2. 3623 Amorphophallus sp. W. Nanakorn et al. 3623
3. 11210 Amorphophallus sp. Chucheera s.n.
4. 17322 Amorphophallus sp. P. Suksathan 2631
5. 20202 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 1261
6. 22956 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 31
7. 28331 Amorphophallus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 7
8. 28490 Amorphophallus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 19
9. 29824 Amorphophallus sp. C. Maknoi 1416
10. 30446 Amorphophallus sp. P. Suksathan 4145
11. 30447 Amorphophallus sp. P. Suksathan 4146
12. 31853 Amorphophallus sp. C. Maknoi 1583
13. 31945 Amorphophallus sp. C. Maknoi 1389
14. 37126 Amorphophallus sp. C. Maknoi 2008
15. 37841 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 3806
16. 38110 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 3983
17. 38876 Amorphophallus sp. C. Maknoi 2546
18. 40963 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 987
19. 41031 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 960
20. 41256 Amorphophallus sp. S. Watthana 3250
21. 44902 Amorphophallus sp. Yaovanit Polpim HN 1335
22. 46176 Amorphophallus sp. N. Romkham 264
23. 54460 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6922
24. 66520 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3339
25. 66540 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3360
26. 66846 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 10444
27. 66857 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 10455
28. 67621 Amorphophallus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 888
29. 67670 Amorphophallus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 937
30. 68593 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2957
31. 68265 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 3207
32. 70401 Amorphophallus sp. C. Maknoi 3268
33. 71298 Amorphophallus sp. W. Pongamornkul 3738
34. 72655 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4890
35. 72740 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4975
36. 73035 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 11202
37. 81360 Amorphophallus sp. C. Maknoi 7542
38. 83265 Amorphophallus sp. W. Pongamornkul 4800
39. 84764 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 2250
40. 85011 Amorphophallus sp. S. Watthana 3872
41. 88378 Amorphophallus sp. N. Muangyen 230
42. 90798 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3406
43. 91742 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4779
44. 91866 Amorphophallus sp. N. Muangyen 1234
45. 92079 Amorphophallus sp. S. Saengvirotjanapat 659
46. 94741 Amorphophallus sp. Pornthip Kanta 6
47. 97007 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4827
48. 97493 Amorphophallus sp. C. Maknoi 5456
49. 104888 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6022
50. 104892 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6048
51. 104866 Amorphophallus sp. C. Maknoi 5742
52. 104993 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6151
53. 105038 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6227
54. 105843 Amorphophallus sp. Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 181
55. 107036 Amorphophallus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 748
56. 107037 Amorphophallus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 749
57. 107038 Amorphophallus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 750
58. 109831 Amorphophallus sp. TLBG 207
59. 110292 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5409
60. 110502 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5618
61. 110618 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5733
62. 110621 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5736
63. 110744 Amorphophallus sp. N. Muangyen 1952
64. 111368 Amorphophallus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 316
65. 114488 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4833
66. 115275 Amorphophallus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 810
67. 115459 Amorphophallus sp. C. Maknoi 5377
68. 115831 Amorphophallus sp. K. Wangwasit 180425 26
69. 115839 Amorphophallus sp. K. Wangwasit 180425 35
70. 115992 Amorphophallus sp. K. Wangwasit 180911 12
71. 116994 Amorphophallus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 187
72. 117870 Amorphophallus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 240
73. 117905 Amorphophallus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 275
74. 118791 Amorphophallus sp. N. Boonruang 141
75. 119088 Amorphophallus sp. N. Boonruang 196
76. 119102 Amorphophallus sp. N. Boonruang 210
77. 124627 Amorphophallus sp. N. Muangyen 3204
78. 124642 Amorphophallus sp. N. Muangyen 3219
79. 125504 Amorphophallus sp. N. Muangyen 3585
80. 127260 Amorphophallus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1895
81. 126847 Amorphophallus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4088
82. 127843 Amorphophallus sp. Natdanai Pan-in 219
83. 128298 Amorphophallus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2099
84. 129483 Amorphophallus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4341
85. 129532 Amorphophallus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4390
86. 129587 Amorphophallus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4445
87. 130455 Amorphophallus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2596
88. 132139 Amorphophallus sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2948
89. 132722 Amorphophallus sp. Anchalee Nuammee 600
90. 134107 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3572
91. 134109 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3574
92. 134124 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3589
93. 138233 Amorphophallus sp. K. Inthamma 1509

ปิด

QR code