ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133365
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Combretaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1154
Collected date

วันที่เก็บ

17 Mar 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent. Calyx green. Corolla white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

163    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3788 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 3788
2. 9039 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 9039
3. 10509 Combretum sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 168
4. 19359 Combretum sp. M. Norsaengsri 1238
5. 19861 Combretum sp. S. Watthana 1161
6. 20602 Combretum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1501
7. 28390 Combretum sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 200805 4
8. 28881 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 28881
9. 29031 Combretum sp. S. Suddee et al. 2597
10. 32828 Combretum sp. N. Muangyen 144
11. 34284 Combretum sp. W. Pongamornkul 1642
12. 34285 Combretum sp. W. Pongamornkul 1643
13. 35946 Combretum sp. Jatupol K. 08 287
14. 37781 Combretum sp. M. Norsaengsri 3736
15. 38983 Combretum sp. W. Pongamornkul 2328
16. 40238 Combretum sp. M. Norsaengsri 5427
17. 42764 Combretum sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6229
18. 46495 Combretum sp. W. Pongamornkul 2570
19. 45833 Combretum sp. C. Maknoi 3649
20. 45872 Combretum sp. C. Maknoi 3688
21. 46450 Combretum sp. W. Pongamornkul 2525
22. 46532 Combretum sp. W. Pongamornkul 2607
23. 46553 Combretum sp. M. Norsaengsri 3524
24. 46589 Combretum sp. M. Norsaengsri 3560
25. 46919 Combretum sp. M. Tanaros 392
26. 47057 Combretum sp. C. Maknoi 3547
27. 47072 Combretum sp. C. Maknoi 3562
28. 47773 Combretum sp. S. Sawangsawat, W. Boonchai 209
29. 49817 Combretum sp. M. Norsaengsri 6337
30. 49909 Combretum sp. M. Norsaengsri 6429
31. 50915 Combretum sp. S. Watthana 3648
32. 50969 Combretum sp. M. Norsaengsri 5456
33. 53512 Combretum sp. Yin-Jiangtao 1703
34. 53772 Combretum sp. C. Maknoi 3053
35. 53775 Combretum sp. C. Maknoi 3056
36. 53812 Combretum sp. C. Maknoi 3093
37. 55426 Combretum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8414
38. 55795 Combretum sp. M. Norsaengsri 5508
39. 56206 Combretum sp. M. Norsaengsri 5777
40. 57041 Combretum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9320
41. 57172 Combretum sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 287
42. 62419 Combretum sp. Romklao Botanical Garden 2554 359
43. 63869 Combretum sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9887
44. 64375 Combretum sp. W. Pongamornkul 2924
45. 64386 Combretum sp. W. Pongamornkul 2935
46. 65660 Combretum sp. M. Norsaengsri 10150
47. 65985 Combretum sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3134
48. 66260 Combretum sp. W. Pongamornkul 3298
49. 66276 Combretum sp. W. Pongamornkul 3314
50. 66303 Combretum sp. W. Pongamornkul 3342
51. 66494 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3313
52. 66852 Combretum sp. M. Norsaengsri 10450
53. 67020 Combretum sp. W. Pongamornkul 3602
54. 67303 Combretum sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8125
55. 67737 Combretum sp. M. Norsaengsri 5795
56. 67752 Combretum sp. M. Norsaengsri 5810
57. 67760 Combretum sp. M. Norsaengsri 5818
58. 67761 Combretum sp. M. Norsaengsri 5819
59. 67914 Combretum sp. M. Norsaengsri 10594
60. 71223 Combretum sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 2949
61. 71632 Combretum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91070
62. 72848 Combretum sp. M. Norsaengsri 10961
63. 72896 Combretum sp. M. Norsaengsri 11013
64. 73133 Combretum sp. M. Norsaengsri 11302
65. 73653 Combretum sp. W. Pongamornkul 4063
66. 74257 Combretum sp. Zhou-Shishun 7402
67. 74872 Combretum sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10854
68. 76206 Combretum sp. C. Maknoi 6752
69. 77688 Combretum sp. M. Norsaengsri 11607
70. 77839 Combretum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 54
71. 78428 Combretum sp. Law Shine 88436
72. 78429 Combretum sp. Law Shine 91647
73. 78853 Combretum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 131
74. 80804 Combretum sp. K. Phoutthavong et al. 490
75. 81368 Combretum sp. C. Maknoi 7544
76. 81526 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97872
77. 81545 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97276
78. 81546 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97846
79. 81907 Combretum sp. M. Norsaengsri 11941
80. 85276 Combretum sp. C. Maknoi 7924
81. 85463 Combretum sp. C. Maknoi 8162
82. 86426 Combretum sp. M. Wongnak 345
83. 86427 Combretum sp. M. Wongnak 344
84. 88048 Combretum sp. C. Maknoi 7734
85. 88053 Combretum sp. C. Maknoi 7739
86. 88287 Combretum sp. W. Pongamornkul 5293
87. 88736 Combretum sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 586
88. 88835 Combretum sp. C. Maknoi 8436
89. 89481 Combretum sp. W. Pongamornkul 5581
90. 90499 Combretum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 421
91. 90558 Combretum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 479
92. 90609 Combretum sp. N. Muangyen 872
93. 93022 Combretum sp. D. Argyriou 230
94. 93245 Combretum sp. D. Argyriou 516
95. 94952 Combretum sp. N. Turreira-Garcia 471
96. 96176 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4361
97. 95394 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4206
98. 95603 Combretum sp. W. Pongamornkul 5964
99. 95625 Combretum sp. W. Pongamornkul 5986
100. 96214 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4399
101. 98214 Combretum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 94
102. 98678 Combretum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 155
103. 101676 Combretum sp. W. Pongamornkul 6217
104. 105242 Combretum sp. C. Maknoi 6478
105. 104939 Combretum sp. C. Maknoi 6096
106. 106431 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 886
107. 106458 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 913
108. 109791 Combretum sp. TLBG 110
109. 109852 Combretum sp. TLBG 240
110. 113025 Combretum sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6630
111. 113033 Combretum sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6638
112. 116181 Combretum sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6833
113. 116428 Combretum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 52
114. 117800 Combretum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 170
115. 117970 Combretum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 340
116. 118324 Combretum sp. K. Inthamma 212
117. 118848 Combretum sp. K. Inthamma 426
118. 119024 Combretum sp. K. Inthamma 612
119. 119092 Combretum sp. N. Boonruang 200
120. 120577 Combretum sp. N. Muangyen 2343
121. 121554 Combretum sp. N. Boonruang 458
122. 121634 Combretum sp. N. Boonruang, W. La-ongsri 537
123. 125110 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 732
124. 125132 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 754
125. 130762 Combretum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2808
126. 130395 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2537
127. 130414 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2556
128. 130420 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2562
129. 130688 Combretum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 2852
130. 130789 Combretum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2835
131. 131006 Combretum sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1279
132. 131422 Combretum sp. Chusie Trisonthi BD 7 (3)
133. 132145 Combretum sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2954
134. 132147 Combretum sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2956
135. 132235 Combretum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, P. Tatiya 3390
136. 132631 Combretum sp. W. Pongamornkul 7568
137. 132812 Combretum sp. W. Pongamornkul 7580
138. 133360 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1149
139. 133723 Combretum sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7619
140. 134100 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3565
141. 134115 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3580
142. 134135 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3600
143. 135879 Combretum sp. W. Pongamornkul 7847
144. 135944 Combretum sp. W. Pongamornkul 7906
145. 135970 Combretum sp. W. Pongamornkul 7932
146. 136030 Combretum sp. W. Pongamornkul 7992
147. 136367 Combretum sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 286
148. 136399 Combretum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3424
149. 137739 Combretum sp. K. Inthamma 1323
150. 137744 Combretum sp. K. Inthamma 1328
151. 138280 Combretum sp. K. Inthamma 1556
152. 139022 Combretum sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 331
153. 139826 Combretum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4067
154. 140358 Combretum sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101631
155. 140359 Combretum sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101670
156. 141098 Combretum sp. W. Pongamornkul 8476
157. 141615 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 120
158. 141627 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 132
159. 141644 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 149
160. 141647 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 152
161. 142710 Combretum sp. C. Maknoi et al. 5288
162. 142711 Combretum sp. C. Maknoi et al. 5289
163. 142729 Combretum sp. C. Maknoi et al. 5307

ปิด

QR code