ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133529
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis elegans Wall. ex Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natdanai Pan-in V 314
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3103 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Nanakorn et al. 3103
2. 3779 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Nanakorn et al. 3779
3. 8008 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Nanakorn et al. 8008
4. 8242 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Nanakorn et al. 8242
5. 9139 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Nanakorn et al. 9139
6. 10486 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 145
7. 18279 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz M. Norsaengsri 1051
8. 19415 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz P. Suksathan 2663
9. 20939 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz P. Srisanga 1951
10. 27245 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz K. Wangwasit 051222-28
11. 27568 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi 755
12. 27881 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz K. Wangwasit 050615-25
13. 29009 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz S. Suddee et al. 2574
14. 29828 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi 1420
15. 38464 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi & P. Srisanga 2236
16. 38868 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi 2538
17. 45126 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz M. Tanaros 528
18. 51111 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Pongamornkul 2717
19. 51143 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Pongamornkul 2749
20. 52675 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi 2844
21. 55115 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz S. Bunwong et al. 183
22. 85574 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi 8273
23. 87392 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-234
24. 87601 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-441
25. 116418 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-042
26. 121503 Hedyotis elegans Wall. ex Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1123

ปิด

QR code