ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133575
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natdanai Pan-in V 360
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5566 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Nanakorn et al. 5566
2. 5637 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Nanakorn et al. 5637
3. 5698 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Nanakorn et al. 5698
4. 5847 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Nanakorn et al. 5847
5. 7909 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Nanakorn et al. 7909
6. 8533 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. La-ongsri 101
7. 10406 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 83
8. 22688 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2420
9. 25981 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen P. Suksathan 3637
10. 34179 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Pongamornkul 2104
11. 60545 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Ling Shein Man 088126
12. 60564 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Ling Shein Man 088099
13. 60797 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Ling Shein Man 088215
14. 61020 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086643
15. 61559 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Ling Shein Man 087052
16. 89057 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen N. Muangyen 648
17. 94490 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen N. Muangyen 1617
18. 101778 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen P. Panyadee & W. Pongamornkul 074
19. 135992 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen W. Pongamornkul 7954
20. 138656 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Natdanai Pan-in 531
21. 138702 Synotis nagensium (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen Natdanai Pan-in 577

ปิด

QR code