ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133640
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pittosporum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Pittosporaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natdanai Pan-in V 425
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4352 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 4352
2. 5136 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5136
3. 5387 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5387
4. 5419 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5419
5. 5930 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5930
6. 8219 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 8219
7. 9399 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9399
8. 9488 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9488
9. 9545 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9545
10. 9594 Pittosporum sp. Thon 18
11. 13075 Pittosporum sp. P. Srisanga 471
12. 16878 Pittosporum sp. P. Suksathan 2287
13. 19431 Pittosporum sp. P. Suksathan 2679
14. 19246 Pittosporum sp. S. Watthana, T. Riyapan 957
15. 20662 Pittosporum sp. S. Watthana 1270
16. 25470 Pittosporum sp. M. Norsaengsri 288
17. 30092 Pittosporum sp. S. Watthana 2363
18. 36134 Pittosporum sp. A. Keratikornkol, S. Watthana 489
19. 37071 Pittosporum sp. P. Suksathan 4640
20. 40786 Pittosporum sp. S. Watthana 3197
21. 42698 Pittosporum sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6161
22. 68914 Pittosporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89562
23. 76954 Pittosporum sp. M. Norsaengsri 11491
24. 80095 Pittosporum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97786
25. 80435 Pittosporum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 250
26. 80406 Pittosporum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 221
27. 84435 Pittosporum sp. K. Kertsawang 3289
28. 118182 Pittosporum sp. N. Pan-in 142
29. 124461 Pittosporum sp. Natdanai Pan-in PSD 14
30. 132828 Pittosporum sp. W. Pongamornkul 7596
31. 133395 Pittosporum sp. Natdanai Pan-in V 178
32. 133480 Pittosporum sp. Natdanai Pan-in V 264
33. 133538 Pittosporum sp. Natdanai Pan-in V 323
34. 138378 Pittosporum sp. K. Inthamma 1654

ปิด

QR code