ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133948
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiopogon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3468
Collected date

วันที่เก็บ

15 May 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in shade of hill evergreen forest. Flowers purplish white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1275
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

136    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4568 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4568
2. 4749 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4749
3. 4909 Ophiopogon sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 79
4. 6619 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 6619
5. 8265 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 8265
6. 9301 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9301
7. 9328 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9328
8. 11498 Ophiopogon sp. P. Suksathan 1108
9. 14070 Ophiopogon sp. Kanchana & Pattaraporn 10
10. 14596 Ophiopogon sp. P. Srisanga 808
11. 14665 Ophiopogon sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 877
12. 15241 Ophiopogon sp. P. Srisanga 956
13. 15414 Ophiopogon sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 606
14. 17631 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1410
15. 18138 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1691
16. 18538 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2865
17. 19437 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2685
18. 20973 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1985
19. 21238 Ophiopogon sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2112
20. 25978 Ophiopogon sp. P. Suksathan 3634
21. 27636 Ophiopogon sp. C. Maknoi 822
22. 29217 Ophiopogon sp. S. Watthana 2216
23. 29881 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1473
24. 30072 Ophiopogon sp. S. Watthana 2343
25. 30120 Ophiopogon sp. S. Watthana 2391
26. 30281 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1236
27. 30603 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4223
28. 31102 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2777
29. 31136 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2811
30. 31159 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2834
31. 31846 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1569
32. 35907 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-248
33. 36003 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-344
34. 36630 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1950
35. 36713 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4457
36. 36714 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4458
37. 38431 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2203
38. 38454 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2226
39. 38557 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2329
40. 38783 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2453
41. 40389 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2760
42. 40782 Ophiopogon sp. S. Watthana 3193
43. 42714 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6178
44. 44525 Ophiopogon sp. Zhou Shi-shun 3221
45. 47004 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 225
46. 47008 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 229
47. 47391 Ophiopogon sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 62
48. 49146 Ophiopogon sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8412
49. 49213 Ophiopogon sp. T. Shimizu, M. Hutoh & D. Chaiglom T-8876
50. 50258 Ophiopogon sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52568
51. 50366 Ophiopogon sp. Shunsuke Tsugaru T-61764
52. 50435 Ophiopogon sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60770
53. 50529 Ophiopogon sp. Li-Jianwu Cx00152
54. 51474 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7544
55. 51522 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1195
56. 51548 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1221
57. 51583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1256
58. 51888 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7943
59. 52166 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1408
60. 52229 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1471
61. 52583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1669
62. 53255 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7723
63. 54242 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8262
64. 54771 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1764
65. 54814 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1807
66. 55310 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8267
67. 56431 Ophiopogon sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051354
68. 58807 Ophiopogon sp. Zhou-Shishun 2938
69. 59617 Ophiopogon sp. T. Khambai 28
70. 59618 Ophiopogon sp. T. Khambai 29
71. 59777 Ophiopogon sp. C. Pitaksantipap 11
72. 60287 Ophiopogon sp. Zhou Shishun 3239
73. 60522 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088158
74. 60806 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088205
75. 61740 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086539
76. 61744 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 087555
77. 63526 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6578
78. 63885 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9903
79. 65028 Ophiopogon sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6287
80. 68182 Ophiopogon sp. C. Maknoi 4287
81. 69153 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089214
82. 68888 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089535
83. 69103 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089373
84. 73134 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri 11303
85. 75244 Ophiopogon sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2412
86. 75410 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095526
87. 76277 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094837
88. 76357 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094114
89. 76476 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094241
90. 76580 Ophiopogon sp. C. Maknoi 7149
91. 79216 Ophiopogon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-411
92. 84133 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 4919
93. 84900 Ophiopogon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3980
94. 85670 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5011
95. 86001 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-005
96. 87674 Ophiopogon sp. Saensouk et al. 60
97. 93136 Ophiopogon sp. K. Souvannkhoumman & K. Phoutthavong KP 349
98. 94145 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5845
99. 100728 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-331
100. 101146 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 6167
101. 101747 Ophiopogon sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 033
102. 105036 Ophiopogon sp. C. Maknoi 6225
103. 110342 Ophiopogon sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5459
104. 111644 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-167
105. 112930 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3768
106. 112932 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3770
107. 115196 Ophiopogon sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 731
108. 115609 Ophiopogon sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1501
109. 116951 Ophiopogon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-143
110. 117622 Ophiopogon sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1714
111. 118176 Ophiopogon sp. N. Pan-in 136
112. 118177 Ophiopogon sp. N. Pan-in 137
113. 118523 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3829
114. 118567 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3873
115. 118904 Ophiopogon sp. K. Inthamma 482
116. 118967 Ophiopogon sp. K. Inthamma 554
117. 121973 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1308
118. 123785 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-322
119. 125547 Ophiopogon sp. N. Muangyen 3628
120. 125566 Ophiopogon sp. N. Muangyen 3646
121. 126641 Ophiopogon sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10003
122. 127010 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1741
123. 128914 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2353
124. 130913 Ophiopogon sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1186
125. 132377 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 7219
126. 132681 Ophiopogon sp. A. Nuammee 559
127. 132690 Ophiopogon sp. A. Nuammee 568
128. 133134 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3098
129. 133508 Ophiopogon sp. Natdanai Pan-in V 292
130. 133670 Ophiopogon sp. Natdanai Pan-in V 455
131. 133946 Ophiopogon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3466
132. 134589 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3224
133. 136344 Ophiopogon sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 263
134. 136702 Ophiopogon sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103272
135. 139275 Ophiopogon sp. Natdanai Pan-in 632
136. 139421 Ophiopogon sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2000

ปิด

QR code