ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14214
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Morakot 002
Collected date

วันที่เก็บ

24 Aug 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 344 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 344
2. 1242 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 1242
3. 4104 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 4104
4. 6244 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 6244
5. 5682 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 5682
6. 6780 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana & P. Srisanga 13
7. 6909 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 6909
8. 8188 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 8188
9. 9546 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 9546
10. 9710 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 9710
11. 10198 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 10198
12. 11770 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Serm 97
13. 12303 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 358
14. 15454 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana. P. Suksathan & G. Argent 640
15. 15516 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Wongnak 68
16. 23606 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Srisanga 2615
17. 29148 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi 654
18. 29498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Glamwaewwong 1356
19. 30738 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana 2431
20. 35509 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8333
21. 45060 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Tanaros 462
22. 60868 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087091
23. 61423 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Law Shein 088333
24. 61498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087612
25. 62032 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087454
26. 62844 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Norsaengsri 10056
27. 64481 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 3030
28. 69905 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053117
29. 71791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091015
30. 73275 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Lakoet 0433
31. 75994 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095424
32. 76302 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094923
33. 76386 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094304
34. 76528 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094077
35. 76662 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Sakuna 1
36. 78726 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050037
37. 78727 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 052086
38. 78728 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 052100
39. 78729 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 055201
40. 78730 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090490
41. 78731 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090753
42. 78732 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092614
43. 78791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Mang 093066
44. 79274 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Chantaranothai et al. s.n.
45. 80349 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-164
46. 82538 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097257
47. 82887 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Norsaengsri 12271
48. 83678 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Bunma s.n.
49. 87248 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-091
50. 87048 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Glamwaewwong 341/58
51. 93453 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Daoh 15
52. 96026 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai 424
53. 106420 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 875
54. 106863 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 574
55. 107283 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-041
56. 108333 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 6541
57. 111768 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-288
58. 122613 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-084
59. 123081 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-75
60. 127821 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Natdanai Pan-in 197

ปิด

QR code