ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134182
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Martin van de Bult 1871
Collected date

วันที่เก็บ

21 Aug 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Habitat: edge road and degraded evergreen hardwood forest and pine (Pinus kesiya) plantation, granite bedrock. Evergreen tree, 16 m tall, dbh 70 cm. Bark brown, fissured and cracked, inner bark reddish orange, wood white, slightly fragrant. Infructescence axes light yellow to dull red, with white hairs, pedicel light yellow to light red, calyx light green to reddish brown. Fruit dark green (immature) to black (mature), fruit coat inside bright green, seeds dark brown. Leaf blades dark green above, grey glaucous green below, with distinct yellow midveins. Locally common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1380
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

12    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8016 Persea sp. W. Nanakorn et al. 8016
2. 10531 Persea sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 192
3. 13684 Persea sp. P. Suksathan 1455
4. 13700 Persea sp. P. Suksathan 1471
5. 13875 Persea sp. P. Srisanga 578
6. 27232 Persea sp. K. Wangwasit 051222-7
7. 59060 Persea sp. Li-Jianwu 394
8. 63137 Persea sp. Li-Jianwu 983
9. 68756 Persea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089574
10. 79850 Persea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098015
11. 79851 Persea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097856
12. 118818 Persea sp. K. Inthamma 396

ปิด

QR code