ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134206
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala umbonata Craib
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Martin van de Bult 1900
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Habitat: open area on rugged limestone outcrops with mixed evergreen+deciduous limestone vegetation, limestone bedrock. Terrestrial and epilithic herb, up to 18 cm tall. Roots pale cream-white, fragrant like tiger balm. Base stem dull green, rest stem maroon and green. Inflorescence axes and calyx light green. Corolla bright yellow. Ovary bright green. Pods (immature) dull green. Leaf blades green above, whitish green below. Locally common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1420
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4170 Polygala umbonata Craib W. Nanakorn et al. 4170
2. 4296 Polygala umbonata Craib W. Nanakorn et al. 4296
3. 4543 Polygala umbonata Craib W. Nanakorn et al. 4543
4. 7441 Polygala umbonata Craib W. Nanakorn et al. 7441
5. 12169 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri 2
6. 15417 Polygala umbonata Craib S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 609
7. 15646 Polygala umbonata Craib P. Suksathan 1729.1
8. 16050 Polygala umbonata Craib P. Suksathan 1914
9. 16931 Polygala umbonata Craib P. Suksathan 2340
10. 18365 Polygala umbonata Craib S. Watthana 877
11. 21705 Polygala umbonata Craib S. Watthana 1497
12. 22667 Polygala umbonata Craib P. Srisanga & C. Maknoi 2411
13. 27780 Polygala umbonata Craib C. Maknoi 524
14. 37721 Polygala umbonata Craib J.F. Maxwell 06-667
15. 40576 Polygala umbonata Craib J.F. Maxwell 08-205
16. 40998 Polygala umbonata Craib K. Kertsawang 914
17. 42970 Polygala umbonata Craib D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4535
18. 54433 Polygala umbonata Craib M. Norsaengsri & P. Thongson 6872
19. 64444 Polygala umbonata Craib W. Pongamornkul 2993
20. 64517 Polygala umbonata Craib W. Pongamornkul 3066
21. 64518 Polygala umbonata Craib W. Pongamornkul 3067
22. 68652 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3016
23. 69826 Polygala umbonata Craib Ling Shein Man 091737
24. 71011 Polygala umbonata Craib Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 226
25. 73377 Polygala umbonata Craib C. Lakoet 0535
26. 75467 Polygala umbonata Craib Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095137
27. 75505 Polygala umbonata Craib Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095205
28. 76420 Polygala umbonata Craib Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094372
29. 91698 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3675
30. 93793 Polygala umbonata Craib Khin Myo Htwe 024181
31. 96113 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4297
32. 105062 Polygala umbonata Craib C. Maknoi 6251
33. 105193 Polygala umbonata Craib C. Maknoi 6429
34. 105628 Polygala umbonata Craib C. Maknoi 7056
35. 110226 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5314
36. 110278 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5395
37. 110637 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5752
38. 112588 Polygala umbonata Craib C. Maknoi 3385
39. 114596 Polygala umbonata Craib W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4945
40. 127590 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2557
41. 127638 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2605
42. 132078 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2887
43. 133048 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3012
44. 133158 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3122
45. 137129 Polygala umbonata Craib Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103532
46. 138780 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3659
47. 138873 Polygala umbonata Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3752

ปิด

QR code