ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14226
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Morakot 15
Collected date

วันที่เก็บ

20 Mar 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 67 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 067
2. 8406 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 8406
3. 8678 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 8678
4. 9957 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 9957
5. 10718 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen S. Watthana 090
6. 10792 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen S. Watthana 082
7. 10834 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Sucheera s.n.
8. 12942 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Prachit et al. 9
9. 28889 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 28889
10. 28930 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 28930
11. 28938 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 28938
12. 32112 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen S. Chongko 479
13. 47056 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen C. Maknoi 2546
14. 50684 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen L. Kamkom 7013
15. 83156 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 4692
16. 92499 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen L. Kamkom s.n.
17. 101352 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
18. 109629 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
19. 110469 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5585
20. 135081 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen T. Choopan et al. 2021-118

ปิด

QR code