ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134252
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Maknoi 3686
Collected date

วันที่เก็บ

6 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lower montane forest. Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

134    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1401 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1401
2. 1797 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1797
3. 3786 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 3786
4. 4157 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4157
5. 4198 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4198
6. 5190 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5190
7. 5927 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5927
8. 9822 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 9822
9. 11717 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 11717
10. 12175 Torenia sp. W. La-ongsri 8
11. 18252 Torenia sp. M. Norsaengsri 1023
12. 20400 Torenia sp. P. Thongson 145
13. 21206 Torenia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2080
14. 21462 Torenia sp. M. Norsaengsri 1707
15. 25756 Torenia sp. C. Maknoi 293
16. 27675 Torenia sp. C. Maknoi 861
17. 30074 Torenia sp. S. Watthana 2345
18. 30359 Torenia sp. C. Maknoi 1498
19. 31597 Torenia sp. A. Keratikornkol 386
20. 31727 Torenia sp. C. Maknoi 1685
21. 36372 Torenia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3015
22. 38917 Torenia sp. C. Maknoi 2587
23. 40842 Torenia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6062
24. 42635 Torenia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6118
25. 45693 Torenia sp. D. Khrueasan MS762
26. 47039 Torenia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 260
27. 48118 Torenia sp. W. Boonprakop 0127
28. 48725 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38288
29. 48797 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38447
30. 48874 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-49764
31. 49764 Torenia sp. M. Norsaengsri 6283
32. 52867 Torenia sp. Yin-Jiantao 1749
33. 53404 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8081
34. 53300 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7966
35. 53689 Torenia sp. M. Norsaengsri 5945
36. 57225 Torenia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0072
37. 58240 Torenia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8772
38. 61444 Torenia sp. Ling Shein Man 087682
39. 62346 Torenia sp. Romklao Botanical Garden 0633/2555
40. 63809 Torenia sp. M. Norsaengsri 2176
41. 64032 Torenia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6928
42. 64701 Torenia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9965
43. 67710 Torenia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 20
44. 67970 Torenia sp. C. Lakoet 0351
45. 70376 Torenia sp. C. Maknoi 3243
46. 70419 Torenia sp. C. Maknoi 3286
47. 75341 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095035
48. 75435 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095090
49. 75506 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095206
50. 75931 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094684
51. 75974 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094317
52. 82206 Torenia sp. P. Phaosrichai 139
53. 85178 Torenia sp. P. Phaosrichai 287
54. 85917 Torenia sp. M. Norsaengsri 12570
55. 91856 Torenia sp. N. Muangyen 1224
56. 92643 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-034
57. 94453 Torenia sp. N. Muangyen 1580
58. 95087 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-126
59. 98658 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-135
60. 98867 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-344
61. 100850 Torenia sp. P. Phaosrichai 577
62. 100881 Torenia sp. P. Phaosrichai 606
63. 100894 Torenia sp. P. Phaosrichai 619
64. 105148 Torenia sp. C. Maknoi 6339
65. 104947 Torenia sp. C. Maknoi 6104
66. 105124 Torenia sp. C. Maknoi 6314
67. 110086 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 959
68. 110091 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 964
69. 111073 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-022
70. 111242 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-190
71. 111267 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-215
72. 111295 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-243
73. 111332 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-280
74. 111500 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-023
75. 111627 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-150
76. 111728 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-248
77. 111761 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-281
78. 113682 Torenia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-383
79. 113833 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-083
80. 113888 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-138
81. 114002 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-252
82. 114054 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-304
83. 114081 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-331
84. 114083 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-333
85. 114160 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-410
86. 114163 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-413
87. 115552 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1444
88. 116952 Torenia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-144
89. 117118 Torenia sp. N. Muangyen 2385
90. 117248 Torenia sp. N. Muangyen 2515
91. 120657 Torenia sp. N. Muangyen 2640
92. 121421 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1041
93. 121438 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1058
94. 123167 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-161
95. 122611 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-082
96. 122754 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-224
97. 122904 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-374
98. 122932 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-402
99. 122938 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-408
100. 122946 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-416
101. 122948 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-419
102. 123125 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-119
103. 123222 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-216
104. 123236 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-230
105. 123263 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-257
106. 123330 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-324
107. 123351 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-345
108. 123459 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-453
109. 123480 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-018
110. 123611 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-147
111. 124767 Torenia sp. N. Muangyen 3344
112. 123784 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-321
113. 123814 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-351
114. 127332 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1967
115. 128350 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2151
116. 130506 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 783
117. 130610 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 887
118. 130637 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 914
119. 133567 Torenia sp. Natdanai Pan-in V 352
120. 134246 Torenia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3680
121. 134322 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2672
122. 134348 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2698
123. 135880 Torenia sp. W. Pongamornkul 7848
124. 136131 Torenia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 45
125. 138318 Torenia sp. K. Inthamma 1594
126. 138416 Torenia sp. K. Inthamma 1692
127. 138418 Torenia sp. K. Inthamma 1694
128. 138789 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3668
129. 138793 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3672
130. 138813 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3692
131. 138818 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3697
132. 138848 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3727
133. 138936 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3815
134. 139689 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3931

ปิด

QR code