ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134121
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pandanus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Pandanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3586
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jun 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Limestone mountain. Quarry area. Shrub. Stem with spines. Male inflorescence bracts creamy pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Saraburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4332 Pandanus sp. W. Nanakorn et al. 4332
2. 17224 Pandanus sp. P. Suksathan 2533
3. 20220 Pandanus sp. M. Norsaengsri 1279
4. 21009 Pandanus sp. M. Norsaengsri 1582
5. 23806 Pandanus sp. P. Srisanga 2727
6. 27208 Pandanus sp. P. Suksathan 3861
7. 27453 Pandanus sp. P. Kumphet s.n.
8. 27902 Pandanus sp. K. Wangwasit 50615 48
9. 28297 Pandanus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 24
10. 28197 Pandanus sp. K. Kertsawang 614
11. 31008 Pandanus sp. K. Kertsawang 714
12. 33131 Pandanus sp. Warintorn K. 07 115
13. 35707 Pandanus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8557
14. 35990 Pandanus sp. Jatupol K. 08 331
15. 44148 Pandanus sp. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2788
16. 44955 Pandanus sp. Piyawan Winichainan HN 1186
17. 53213 Pandanus sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7681
18. 65468 Pandanus sp. K. Srithi 424
19. 65469 Pandanus sp. K. Srithi 706
20. 66521 Pandanus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3340
21. 70531 Pandanus sp. C. Maknoi 5859
22. 70532 Pandanus sp. C. Maknoi 5860
23. 77841 Pandanus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 56
24. 81145 Pandanus sp. C. Maknoi 7326
25. 84926 Pandanus sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4009
26. 85531 Pandanus sp. C. Maknoi 8230
27. 88809 Pandanus sp. C. Maknoi 8410
28. 93108 Pandanus sp. N. Turreira-Garcia 171
29. 94949 Pandanus sp. N. Turreira-Garcia 467
30. 97107 Pandanus sp. P. Phaosrichai 491
31. 101326 Pandanus sp. Jittiporn Thasaniyakorn 128 130
32. 105136 Pandanus sp. C. Maknoi 6327
33. 109604 Pandanus sp. Jittiporn Tassaniyakorn 130
34. 117102 Pandanus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 295
35. 122085 Pandanus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1418
36. 134134 Pandanus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3599

ปิด

QR code