ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14244
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elephantopus scaber L.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Morakot 041
Collected date

วันที่เก็บ

1 Nov 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 165 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 165
2. 1393 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 1393
3. 4154 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 4154
4. 8171 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 8171
5. 9751 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 9751
6. 10062 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 10062
7. 12039 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 325
8. 12290 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 345
9. 18853 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 563
10. 23609 Elephantopus scaber L. P. Srisanga 2618
11. 27408 Elephantopus scaber L. P. Kumphet sn. 92
12. 30387 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 1895
13. 33222 Elephantopus scaber L. Jatupol K. 07-003
14. 32074 Elephantopus scaber L. Pranee Palee 1063
15. 33022 Elephantopus scaber L. Warintorn K. 07-006
16. 34063 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 1988
17. 35219 Elephantopus scaber L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8007
18. 35958 Elephantopus scaber L. Jatupol K. 08-299
19. 36278 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 2225
20. 36369 Elephantopus scaber L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3012
21. 39018 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 2363
22. 39594 Elephantopus scaber L. M. Norsaengsri 4682.1
23. 40449 Elephantopus scaber L. C. Maknoi 2820
24. 42521 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 325
25. 42525 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 329
26. 42530 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 334
27. 42544 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 349
28. 47153 Elephantopus scaber L. Chusie KY131
29. 48478 Elephantopus scaber L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52034
30. 50592 Elephantopus scaber L. M. Norsaengsri 2864
31. 53934 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 85
32. 54056 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 9
33. 54057 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 58
34. 54060 Elephantopus scaber L. P. Pornpongrungrueng 212
35. 54114 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 83
36. 54115 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 84
37. 60940 Elephantopus scaber L. Ling Shein Man 087707
38. 66390 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul & Pongsri 3175
39. 65983 Elephantopus scaber L. K. Srithi 228
40. 71179 Elephantopus scaber L. C. Phengklai 10667
41. 71314 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 3754
42. 72101 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 03981
43. 71847 Elephantopus scaber L. B. Pantarod 48
44. 73345 Elephantopus scaber L. C. Lakoet 0503
45. 78258 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 499
46. 78160 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 4505
47. 80274 Elephantopus scaber L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-90
48. 80696 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 4553
49. 83685 Elephantopus scaber L. S. Bunma s.n.
50. 84648 Elephantopus scaber L. K. Kertsawang 3429
51. 88174 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5180
52. 88264 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5270
53. 88471 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 323
54. 89355 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5455
55. 92427 Elephantopus scaber L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3900
56. 94238 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 1366
57. 94572 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 1698
58. 94826 Elephantopus scaber L. Chusie & K. Srithi PK059
59. 94997 Elephantopus scaber L. Ploy Hutasing 034
60. 95033 Elephantopus scaber L. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL166
61. 95591 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5952
62. 95649 Elephantopus scaber L. Siriporn Pomnat PN035
63. 98555 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-032
64. 98904 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-381
65. 101764 Elephantopus scaber L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 052
66. 102403 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 640
67. 102508 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 757
68. 105766 Elephantopus scaber L. Pimsiri PN020
69. 105842 Elephantopus scaber L. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK178
70. 111498 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-021
71. 111583 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-106

ปิด

QR code