ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134303
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LYGODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2653
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial plant. In deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

138
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3772 Lygodium sp. W. Nanakorn et al. 3772
2. 4870 Lygodium sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 41
3. 7074 Lygodium sp. W. Nanakorn et al. 7074
4. 12095 Lygodium sp. S. Sasrirat s.n.
5. 20447 Lygodium sp. P. Thongson 192
6. 35427 Lygodium sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8247
7. 35588 Lygodium sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8421
8. 45692 Lygodium sp. D. Khrueasan MS380
9. 46833 Lygodium sp. M. Tanaros 305
10. 48006 Lygodium sp. M. Norsaengsri 7174
11. 48790 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38623
12. 48991 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-37543
13. 48993 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T- 37050
14. 48999 Lygodium sp. Shigeyuki Mitsuta T- 50190
15. 49001 Lygodium sp. Shigeyuki Mitsuta T- 50197
16. 49006 Lygodium sp. Shigeyuki Mitsuta T- 50226
17. 49013 Lygodium sp. Shigeyuki Mitsuta T- 50229
18. 49062 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52478
19. 50275 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52158
20. 50276 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52160
21. 50382 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52198
22. 50391 Lygodium sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52140
23. 51569 Lygodium sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1242
24. 53259 Lygodium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7727
25. 61179 Lygodium sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086667
26. 62951 Lygodium sp. C. Lakoet 288
27. 63564 Lygodium sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6636
28. 65333 Lygodium sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2400
29. 66341 Lygodium sp. W. Pongamornkul 3381
30. 75934 Lygodium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094687
31. 80008 Lygodium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097142
32. 80009 Lygodium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097997
33. 80241 Lygodium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-57
34. 80520 Lygodium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-335
35. 81244 Lygodium sp. C. Maknoi 7426
36. 87355 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-197
37. 86322 Lygodium sp. M. Wongnak 371
38. 86422 Lygodium sp. M. Wongnak 335
39. 87192 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-035
40. 87218 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-061
41. 87726 Lygodium sp. Saensouk et al. 112
42. 89715 Lygodium sp. W. Pongamornkul 5701
43. 90414 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-336
44. 90959 Lygodium sp. Fern Botany KU 006
45. 95631 Lygodium sp. W. Pongamornkul 5992
46. 104542 Lygodium sp. W. Pongamornkul 6319
47. 111079 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-028
48. 111185 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-133
49. 111208 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-156
50. 111311 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-259
51. 113349 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-50
52. 113003 Lygodium sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-35
53. 115221 Lygodium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 756
54. 116169 Lygodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6821
55. 116662 Lygodium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-285
56. 121249 Lygodium sp. N. Boonruang 0310
57. 122071 Lygodium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1405
58. 123513 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-051
59. 123675 Lygodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-212
60. 125286 Lygodium sp. W. Pongamornkul 7029
61. 132325 Lygodium sp. W. Pongamornkul 7451
62. 134748 Lygodium sp. T. Choopan et al. 2020-196
63. 134900 Lygodium sp. T. Choopan et al. 2020-436
64. 135960 Lygodium sp. W. Pongamornkul 7922
65. 136150 Lygodium sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 64

ปิด

QR code