ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 134208
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ostodes paniculata Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3642
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, ca. 15 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1225
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 295 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 295
2. 641 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 641
3. 6072 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6072
4. 6168 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6168
5. 6669 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6669
6. 6904 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6904
7. 8881 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 8881
8. 8892 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 8892
9. 9054 Ostodes paniculata Blume P. Thongson 28
10. 9719 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 9719
11. 10884 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 10884
12. 13839 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 542
13. 14017 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana 683
14. 14618 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 830
15. 14549 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 761
16. 15331 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 438
17. 17026 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1343
18. 18090 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1643
19. 17863 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 514
20. 18542 Ostodes paniculata Blume P. Suksathan 2869
21. 18620 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1780
22. 21168 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, C. Maknoi 2042
23. 22746 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2478
24. 22801 Ostodes paniculata Blume C. Glamwaewwong 162
25. 28333 Ostodes paniculata Blume Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 10
26. 28923 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 28923
27. 31082 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2757
28. 31669 Ostodes paniculata Blume C. Maknoi 1044
29. 37706 Ostodes paniculata Blume J.F. Maxwell 06 651
30. 49787 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri 6306
31. 51794 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7848
32. 52531 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1610
33. 54825 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1818
34. 56160 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 8930
35. 59239 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 9776
36. 61593 Ostodes paniculata Blume Ling Shein Mang 87220
37. 61864 Ostodes paniculata Blume Ling Shein Mang 87282
38. 67683 Ostodes paniculata Blume Jatupol K. 950
39. 69682 Ostodes paniculata Blume V. Nguanchoo 221
40. 69745 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 90403
41. 71787 Ostodes paniculata Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91009
42. 73601 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 4011
43. 73709 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 4119
44. 75546 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94499
45. 75995 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95344
46. 79702 Ostodes paniculata Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97766
47. 80766 Ostodes paniculata Blume K. Phoutthavong et al. 544
48. 81978 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri 12011
49. 87067 Ostodes paniculata Blume C. Glamwaewwong 58 360
50. 91143 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3510
51. 90805 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3413
52. 98633 Ostodes paniculata Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 110
53. 112236 Ostodes paniculata Blume P. Panyadee 163
54. 117012 Ostodes paniculata Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 205
55. 118832 Ostodes paniculata Blume K. Inthamma 410
56. 123889 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5811
57. 126195 Ostodes paniculata Blume N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe, Kyaw Kine 28941
58. 127970 Ostodes paniculata Blume K. Inthamma 806
59. 128151 Ostodes paniculata Blume K. Inthamma 1009
60. 129240 Ostodes paniculata Blume Akharasit Bunsongthae 61
61. 133280 Ostodes paniculata Blume S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1068
62. 133774 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 7670
63. 136018 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 7980
64. 138969 Ostodes paniculata Blume W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3848
65. 142590 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul, A. Inta 8858

ปิด

QR code