ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134266
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hibiscus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Maknoi 3700
Collected date

วันที่เก็บ

7 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Forest edges.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2451 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 2451
2. 7212 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 7212
3. 7214 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 7214
4. 9806 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 9806
5. 11261 Hibiscus sp. W. La-ongsri 3
6. 11928 Hibiscus sp. M. Norsaengsri s.n.
7. 15158 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, S. Vessabutr, S. Sasrirat 829
8. 18255 Hibiscus sp. M. Norsaengsri s.n.
9. 18521 Hibiscus sp. P. Suksathan 2848
10. 18909 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 1157
11. 27709 Hibiscus sp. C. Maknoi 895
12. 29816 Hibiscus sp. C. Maknoi 1408
13. 30324 Hibiscus sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1279
14. 37943 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2783
15. 37976 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3070
16. 37981 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3083
17. 38940 Hibiscus sp. C. Maknoi 2610
18. 42611 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6096
19. 46952 Hibiscus sp. M. Tanaros 426
20. 48226 Hibiscus sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 31
21. 48680 Hibiscus sp. M. Norsaengsri s.n.
22. 49923 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 6443
23. 51335 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 2783
24. 58036 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9138
25. 60127 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 5916
26. 62932 Hibiscus sp. C. Lakoet 269
27. 62956 Hibiscus sp. C. Lakoet 293
28. 63573 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6647
29. 64406 Hibiscus sp. W. Pongamornkul 2955
30. 64610 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6925
31. 68108 Hibiscus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 584
32. 67715 Hibiscus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 25
33. 68741 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 10652
34. 73250 Hibiscus sp. C. Lakoet 408
35. 73324 Hibiscus sp. C. Lakoet 482
36. 73350 Hibiscus sp. C. Lakoet 508
37. 73469 Hibiscus sp. C. Lakoet 629
38. 76129 Hibiscus sp. C. Maknoi 6674
39. 80293 Hibiscus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 109
40. 81148 Hibiscus sp. C. Maknoi 7329
41. 87594 Hibiscus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 434
42. 90128 Hibiscus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 51
43. 91263 Hibiscus sp. S. Sawangsawat 463
44. 91997 Hibiscus sp. K. Kertsawang 3562
45. 94306 Hibiscus sp. N. Muangyen 1434
46. 94393 Hibiscus sp. N. Muangyen 1520
47. 96517 Hibiscus sp. C. Glamwaewwong 60 33
48. 96570 Hibiscus sp. C. Glamwaewwong 60 86
49. 96674 Hibiscus sp. C. Glamwaewwong 60 190
50. 105131 Hibiscus sp. C. Maknoi 6322
51. 105212 Hibiscus sp. C. Maknoi 6448
52. 106228 Hibiscus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 684
53. 109919 Hibiscus sp. TLBG 515
54. 110039 Hibiscus sp. Selwyn Payet 2
55. 113166 Hibiscus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6769
56. 113177 Hibiscus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6780
57. 114840 Hibiscus sp. Henrik Balslev, Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8720
58. 117311 Hibiscus sp. N. Muangyen 2578
59. 125075 Hibiscus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 697
60. 125476 Hibiscus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 602
61. 125619 Hibiscus sp. N. Muangyen 3699
62. 135954 Hibiscus sp. W. Pongamornkul 7916
63. 136248 Hibiscus sp. Warakorn Kaeomuan 2
64. 139027 Hibiscus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 336
65. 141507 Hibiscus sp. S. Watthana 3447
66. 142177 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6813

ปิด

QR code