ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134402
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2752
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, ca. 8-12 m high. Flower purplish-pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

520
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
2. 14120 Grewia sp. S. Watthana 271
3. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
4. 20904 Grewia sp. P. Srisanga s.n.
5. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
6. 42010 Grewia sp. Zhou-Shishun 3734
7. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
8. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka, A. Nalamphoon T 7627
9. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 245
10. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
11. 61709 Grewia sp. Ling Shein Mang 87602
12. 61945 Grewia sp. Ling Shein Mang 87389
13. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack OS 6312
14. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
15. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
16. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
17. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 55
18. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
19. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
20. 109887 Grewia sp. TLBG 448
21. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 297
22. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 2
23. 115422 Grewia sp. C. Maknoi 5266
24. 117026 Grewia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 219
25. 117329 Grewia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, T. Pingyot, P. Tatiya 5126
26. 118870 Grewia sp. K. Inthamma 448
27. 118918 Grewia sp. K. Inthamma 497
28. 121413 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1033
29. 121904 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1239
30. 121687 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1748
31. 121782 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1842
32. 121874 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1209
33. 121883 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1218
34. 123553 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 91
35. 123566 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 104
36. 123571 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 109
37. 129498 Grewia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4356
38. 129551 Grewia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4409
39. 130617 Grewia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 894
40. 130618 Grewia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 895
41. 132660 Grewia sp. Anchalee Nuammee 538
42. 133153 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3117
43. 133752 Grewia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7648
44. 134336 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2686
45. 134351 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2701
46. 134367 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2717
47. 134401 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2751
48. 136407 Grewia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3432
49. 137030 Grewia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103093
50. 137824 Grewia sp. K. Inthamma 1408
51. 138350 Grewia sp. K. Inthamma 1626
52. 138371 Grewia sp. K. Inthamma 1647
53. 139007 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3886
54. 139177 Grewia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 496
55. 139719 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3961
56. 140601 Grewia sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101833
57. 140602 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100213
58. 140603 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100165
59. 140993 Grewia sp. W. Pongamornkul 8158
60. 141047 Grewia sp. W. Pongamornkul 8212
61. 141751 Grewia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3737
62. 142054 Grewia sp. W. Pongamornkul 8534
63. 142476 Grewia sp. W. Pongamornkul 8777
64. 142562 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4205
65. 142635 Grewia sp. C. Maknoi et al. 5040
66. 142892 Grewia sp. C. Maknoi et al. 5939
67. 143071 Grewia sp. C. Maknoi et al. 6038
68. 143079 Grewia sp. C. Maknoi et al. 6046

ปิด

QR code