ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134652
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3287
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: Hill evergreen forest. Shrub, ca. 1.7 m high. Petal purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1550
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

139    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3288 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3288
2. 3469 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3469
3. 3980 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3980
4. 4382 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 4382
5. 6598 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 6598
6. 7320 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 7320
7. 8985 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 8985
8. 8731 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 8731
9. 9463 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 9463
10. 9627 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 9627
11. 10206 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 10206
12. 10742 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 10742
13. 11820 Melastoma sp. S. Sasrirat 25
14. 11857 Melastoma sp. S. Sasrirat 62
15. 13338 Melastoma sp. McDonald et al. 5705
16. 14386 Melastoma sp. P. Suksathan 1691
17. 15587 Melastoma sp. M. Wongnak 139
18. 17288 Melastoma sp. P. Suksathan 2597
19. 18903 Melastoma sp. M. Norsaengsri 1151
20. 18928 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 18928
21. 18980 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 18980
22. 19018 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 19018
23. 19266 Melastoma sp. S. Watthana and M. Wongnak 977
24. 19524 Melastoma sp. W. Pongamornkul 691
25. 21365 Melastoma sp. S. Watthana 1372
26. 21366 Melastoma sp. S. Watthana 1373
27. 23872 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 23872
28. 25043 Melastoma sp. C. Glamwaewwong 993
29. 25735 Melastoma sp. C. Maknoi 272
30. 25736 Melastoma sp. C. Maknoi 273
31. 28447 Melastoma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-5
32. 30142 Melastoma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-6A
33. 30425 Melastoma sp. P. Suksathan 4124
34. 30476 Melastoma sp. P. Suksathan 4196
35. 31360 Melastoma sp. K. Kertsawang 824
36. 31700 Melastoma sp. C. Maknoi 1658
37. 33421 Melastoma sp. Jatupol K. 08-202
38. 34951 Melastoma sp. W. Pongamornkul 1755
39. 37790 Melastoma sp. M. Norsaengsri 3745
40. 45645 Melastoma sp. D. Khrueasan MS41
41. 46394 Melastoma sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 90
42. 49967 Melastoma sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33788
43. 51040 Melastoma sp. W. Pongamornkul 2646
44. 53717 Melastoma sp. M. Norsaengsri 5973
45. 53785 Melastoma sp. C. Maknoi 3066
46. 53813 Melastoma sp. C. Maknoi 3094
47. 53840 Melastoma sp. C. Maknoi 3122
48. 53841 Melastoma sp. C. Maknoi 3123
49. 53842 Melastoma sp. C. Maknoi 3124
50. 53843 Melastoma sp. C. Maknoi 3125
51. 54388 Melastoma sp. T. Yingkhachorn 69
52. 57864 Melastoma sp. P. Thongroy 30
53. 59481 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 0087/2553
54. 59614 Melastoma sp. T. Khambai 25
55. 62242 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 0529/2555 
56. 62494 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 0434/2555
57. 63604 Melastoma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6680
58. 64368 Melastoma sp. W. Pongamornkul 2917
59. 65611 Melastoma sp. M. Norsaengsri 10100
60. 65781 Melastoma sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10274
61. 66236 Melastoma sp. W. Pongamornkul 3274
62. 68809 Melastoma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089635
63. 73384 Melastoma sp. C. Lakoet 0542
64. 73689 Melastoma sp. W. Pongamornkul 04099
65. 73748 Melastoma sp. W. Pongamornkul 04158
66. 76525 Melastoma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094074
67. 77570 Melastoma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11047
68. 79138 Melastoma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-333
69. 80811 Melastoma sp. K. Phoutthavong et al. 481
70. 81454 Melastoma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11700
71. 85686 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5027
72. 85708 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5049
73. 88204 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5210
74. 90371 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-293
75. 90541 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-462
76. 93541 Melastoma sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5724
77. 95758 Melastoma sp. W. Pongamornkul 6042
78. 95941 Melastoma sp. P. Phaosrichai 339
79. 96608 Melastoma sp. C. Glamwaewwong 124/60
80. 97522 Melastoma sp. C. Maknoi 5503
81. 98792 Melastoma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-269
82. 98888 Melastoma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-365
83. 101980 Melastoma sp. K. Kertsawang 4244
84. 102056 Melastoma sp. K. Kertsawang 4320
85. 102091 Melastoma sp. K. Kertsawang 4355
86. 102196 Melastoma sp. K. Kertsawang 4460
87. 104574 Melastoma sp. W. Pongamornkul 6351
88. 104844 Melastoma sp. C. Maknoi 5720
89. 104955 Melastoma sp. C. Maknoi 6112
90. 105125 Melastoma sp. C. Maknoi 6315
91. 106354 Melastoma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 809
92. 109834 Melastoma sp. TLBG 212
93. 110717 Melastoma sp. N. Muangyen 1924
94. 111116 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-064
95. 111205 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-153
96. 112860 Melastoma sp. K. Kertsawang 3698
97. 112987 Melastoma sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-19
98. 113639 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-340
99. 113724 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-425
100. 113731 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-432
101. 115414 Melastoma sp. C. Maknoi 5258
102. 116417 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-041
103. 116517 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-141
104. 116580 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-204
105. 116786 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-409
106. 117047 Melastoma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-240
107. 118117 Melastoma sp. N. Pan-in 077
108. 118143 Melastoma sp. N. Pan-in 103
109. 118159 Melastoma sp. N. Pan-in 119
110. 118174 Melastoma sp. N. Pan-in 134
111. 118282 Melastoma sp. K. Inthamma 170
112. 118386 Melastoma sp. K. Inthamma 285
113. 118437 Melastoma sp. K. Inthamma 336
114. 118898 Melastoma sp. K. Inthamma 476
115. 118935 Melastoma sp. K. Inthamma 522
116. 122569 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1529
117. 124482 Melastoma sp. Natdanai Pan-in PSD035
118. 128019 Melastoma sp. K. Inthamma 855
119. 131149 Melastoma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2340
120. 132478 Melastoma sp. W. Pongamornkul 7320
121. 134434 Melastoma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2784
122. 134534 Melastoma sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3169
123. 136153 Melastoma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 67
124. 136189 Melastoma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 103
125. 136383 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3408
126. 136421 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3446
127. 136479 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3504
128. 136516 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3541
129. 136533 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3558
130. 136597 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3622
131. 137680 Melastoma sp. K. Inthamma 1264
132. 137741 Melastoma sp. K. Inthamma 1325
133. 138215 Melastoma sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3109
134. 138317 Melastoma sp. K. Inthamma 1593
135. 139079 Melastoma sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 388
136. 139248 Melastoma sp. Natdanai Pan-in 605
137. 139258 Melastoma sp. Natdanai Pan-in 615
138. 139307 Melastoma sp. Natdanai Pan-in 664
139. 139334 Melastoma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1907

ปิด

QR code