ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134532
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fuirena ciliaris (L.) Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Cyperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3167
Collected date

วันที่เก็บ

21 Dec 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: open area near dipterocarp forest. Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

196
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3504 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. W. Nanakorn et al. 3504
2. 16690 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. S. Sasrirat 139
3. 17309 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. P. Suksathan 2618
4. 20196 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 1255
5. 23505 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. Serm 161
6. 24714 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Kertsawang 103
7. 29957 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 35
8. 31329 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Kertsawang 793
9. 34689 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3371
10. 33890 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. J.F. Maxwell 07 658
11. 34754 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3121
12. 34781 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3153
13. 41388 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 4060
14. 41542 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 149
15. 41795 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 43
16. 46361 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3371
17. 46373 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3394
18. 46574 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3545
19. 47437 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. S. Sawangsawat, W. Boonchai 48
20. 47585 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Tashiro, Y. Sakai, H. Sada et al. FOK 70061
21. 49182 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Iwatsuki, G. Murata, H.G. Gutierrez P 24
22. 53863 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. C. Maknoi 3145
23. 54246 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri, P. Panyachan 8201
24. 62194 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. W. Boonprakop 455
25. 72192 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. Srisuk, T. 422
26. 76908 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. W. Tanming 682
27. 81438 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11683
28. 87708 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. Saensouk et al. 94
29. 94268 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. N. Muangyen 1396
30. 104356 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. S. Kamonnate 932
31. 130149 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. N. Muangyen 3799

ปิด

QR code