ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 134749
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

พลองเหมือด
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Choopan et al. 2020-199
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6414 Memecylon edule Roxb. W. Nanakorn et al. 6414
2. 13163 Memecylon edule Roxb. T.G. Laman 1187
3. 13180 Memecylon edule Roxb. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL1068
4. 45800 Memecylon edule Roxb. C. Maknoi 3616
5. 55154 Memecylon edule Roxb. P. Namdaeng s.n.
6. 55155 Memecylon edule Roxb. ATRC Staff. 3
7. 55156 Memecylon edule Roxb. S. Mattapha 23
8. 58487 Memecylon edule Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 9522
9. 59525 Memecylon edule Roxb. Romklao Botanical Garden 0131/2553
10. 62557 Memecylon edule Roxb. Romklao Botanical Garden 0497/2555
11. 65221 Memecylon edule Roxb. K. Srithi 289
12. 73227 Memecylon edule Roxb. M. Norsaengsri 11399
13. 76896 Memecylon edule Roxb. W. Tanming 670
14. 81935 Memecylon edule Roxb. M. Norsaengsri 11968
15. 84763 Memecylon edule Roxb. K. Kertsawang 2249
16. 87658 Memecylon edule Roxb. Saensouk et al. 44
17. 87750 Memecylon edule Roxb. Saensouk et al. 136
18. 92487 Memecylon edule Roxb. R. Suksathan 202
19. 93649 Memecylon edule Roxb. Rukarcha 59
20. 93658 Memecylon edule Roxb. Rukarcha 68
21. 95381 Memecylon edule Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4193
22. 95271 Memecylon edule Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4083
23. 112074 Memecylon edule Roxb. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9055
24. 114889 Memecylon edule Roxb. T. Choopan et al. 2017-76
25. 114925 Memecylon edule Roxb. T. Choopan et al. 2018-155
26. 115190 Memecylon edule Roxb. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 725
27. 116076 Memecylon edule Roxb. K. Wangwasit 180913-10
28. 117662 Memecylon edule Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-032
29. 121322 Memecylon edule Roxb. N. Boonruang 0383
30. 121819 Memecylon edule Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1154
31. 122137 Memecylon edule Roxb. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1470
32. 122039 Memecylon edule Roxb. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1373
33. 125445 Memecylon edule Roxb. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 570
34. 133142 Memecylon edule Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3106
35. 134943 Memecylon edule Roxb. T. Choopan et al. 2020-483
36. 134944 Memecylon edule Roxb. T. Choopan et al. 2020-484
37. 135054 Memecylon edule Roxb. T. Choopan 2021-40
38. 138762 Memecylon edule Roxb. Martin van de Bult 1942

ปิด

QR code