ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135152
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Munronia humilis (Blanco) Harms
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3318
Collected date

วันที่เก็บ

14 Mar 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: mixed deciduous forest. Threatened herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

380
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11271 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Pongamornkul 116
2. 30001 Munronia humilis (Blanco) Harms P. Porkar 132
3. 31943 Munronia humilis (Blanco) Harms C. Maknoi 1387
4. 32008 Munronia humilis (Blanco) Harms Pranee Palee 937
5. 41244 Munronia humilis (Blanco) Harms S. Watthana 3234
6. 45805 Munronia humilis (Blanco) Harms C. Maknoi 3621
7. 48012 Munronia humilis (Blanco) Harms M. Norsaengsri 7180
8. 73108 Munronia humilis (Blanco) Harms M. Norsaengsri 11276
9. 76845 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Tanming 619
10. 82232 Munronia humilis (Blanco) Harms M. Norsaengsri 12236
11. 86495 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Tanming 947
12. 92042 Munronia humilis (Blanco) Harms Serm s.n.
13. 108576 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5178
14. 108654 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5258
15. 110544 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5659
16. 115078 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 613
17. 114613 Munronia humilis (Blanco) Harms W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4962
18. 135142 Munronia humilis (Blanco) Harms W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3308
19. 136346 Munronia humilis (Blanco) Harms R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 265
20. 136359 Munronia humilis (Blanco) Harms R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 278
21. 137838 Munronia humilis (Blanco) Harms K. Inthamma 1422

ปิด

QR code