ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135752
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boehmeria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7720
Collected date

วันที่เก็บ

13 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1083
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11491 Boehmeria sp. P. Suksathan 1101
2. 11920 Boehmeria sp. Serm 106
3. 15370 Boehmeria sp. P. Suksathan 1799
4. 15672 Boehmeria sp. P. Suksathan 1755.1
5. 16786 Boehmeria sp. P. Srisanga 1263
6. 22254 Boehmeria sp. P. Srisanga 2314
7. 25960 Boehmeria sp. P. Suksathan 3616.1
8. 28310 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-10(5)
9. 30190 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-55
10. 30222 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-7-1-1
11. 35568 Boehmeria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8398
12. 36512 Boehmeria sp. C. Maknoi 1832
13. 42213 Boehmeria sp. Wang Hong 8392
14. 48150 Boehmeria sp. W. Boonprakop 0122
15. 50294 Boehmeria sp. H. Takahashi T-63514
16. 51092 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 2698
17. 54231 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8251
18. 64494 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3043
19. 64498 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3047
20. 64521 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3070
21. 64537 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3086
22. 66403 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3188
23. 67931 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10611
24. 73686 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 04096
25. 73738 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 04148
26. 77624 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11550
27. 80314 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-130
28. 80445 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-260
29. 81860 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11894
30. 85546 Boehmeria sp. C. Maknoi 8245
31. 86018 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-022
32. 88734 Boehmeria sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 584
33. 89701 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 5687
34. 91993 Boehmeria sp. K. Kertsawang 3558
35. 93603 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5786
36. 95130 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-169
37. 102496 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 744
38. 104298 Boehmeria sp. S. Kamonnate 864
39. 105034 Boehmeria sp. C. Maknoi 6223
40. 110321 Boehmeria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5438
41. 111634 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-157
42. 113163 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6766
43. 120730 Boehmeria sp. N. Muangyen 2712
44. 120843 Boehmeria sp. N. Muangyen 2825
45. 122631 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-102
46. 123012 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-6
47. 123023 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-17
48. 123160 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-154
49. 123177 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-171
50. 123223 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-217
51. 123461 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-455
52. 125119 Boehmeria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 741
53. 126630 Boehmeria sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9990
54. 130180 Boehmeria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2356
55. 130291 Boehmeria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2467
56. 131476 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 62.1
57. 131530 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 143
58. 131543 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 173
59. 132656 Boehmeria sp. A. Nuammee 534
60. 134092 Boehmeria sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3557
61. 135804 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7772
62. 135892 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7860
63. 135899 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7867
64. 135982 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7944
65. 136088 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 2
66. 136157 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 71
67. 136450 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3475
68. 138340 Boehmeria sp. K. Inthamma 1616
69. 138341 Boehmeria sp. K. Inthamma 1617
70. 139109 Boehmeria sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 420
71. 139194 Boehmeria sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12848
72. 139652 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3894
73. 139653 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3895
74. 139716 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3958
75. 139729 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3971
76. 139837 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4078

ปิด

QR code