ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136003
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7965
Collected date

วันที่เก็บ

2 Mar 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high in dry evergreen forest. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1270
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7693 Flemingia sp. W. Nanakorn et al. 7693
2. 38197 Flemingia sp. P. Wessumritt 123
3. 58171 Flemingia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8703
4. 63414 Flemingia sp. Li-Jianwu 426
5. 70846 Flemingia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 057
6. 78307 Flemingia sp. V. Nguanchoo 206
7. 90406 Flemingia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-328
8. 95022 Flemingia sp. Chusie & Trithip Sukho MRT003
9. 98366 Flemingia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-246
10. 98404 Flemingia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-284
11. 98552 Flemingia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-029
12. 106902 Flemingia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 613
13. 108370 Flemingia sp. W. Pongamornkul 6578
14. 109545 Flemingia sp. Benjaporn Phookaphin 3
15. 110825 Flemingia sp. N. Muangyen 2038
16. 113138 Flemingia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6743
17. 113780 Flemingia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-030
18. 114263 Flemingia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-079
19. 114853 Flemingia sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8736
20. 115697 Flemingia sp. K. Wangwasit 180124-53
21. 117209 Flemingia sp. N. Muangyen 2476
22. 117290 Flemingia sp. N. Muangyen 2557
23. 120981 Flemingia sp. N. Muangyen 2963
24. 121003 Flemingia sp. N. Muangyen 2985
25. 121091 Flemingia sp. N. Muangyen 3073
26. 121940 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1275
27. 122386 Flemingia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9226
28. 124820 Flemingia sp. N. Muangyen 3397
29. 124846 Flemingia sp. N. Muangyen 3423
30. 125111 Flemingia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 733
31. 125278 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7021
32. 125535 Flemingia sp. N. Muangyen 3616
33. 125617 Flemingia sp. N. Muangyen 3697
34. 130256 Flemingia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2432
35. 131226 Flemingia sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4576
36. 131271 Flemingia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4624
37. 132301 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7427
38. 132502 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7382
39. 133261 Flemingia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1049
40. 133263 Flemingia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1051
41. 133735 Flemingia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7631
42. 134604 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3239
43. 135999 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7961
44. 136381 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3406
45. 136457 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3482
46. 137534 Flemingia sp. K. Inthamma 1118
47. 137654 Flemingia sp. K. Inthamma 1238
48. 137663 Flemingia sp. K. Inthamma 1247
49. 139074 Flemingia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 383
50. 140043 Flemingia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9243

ปิด

QR code