ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135892
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boehmeria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Urticaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7860
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high in dry evergreen forest. Calyx red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1257
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11920 Boehmeria sp. Serm 106
2. 15370 Boehmeria sp. P. Suksathan 1799
3. 16786 Boehmeria sp. P. Srisanga 1263
4. 22254 Boehmeria sp. P. Srisanga 2314
5. 25960 Boehmeria sp. NULL
6. 28310 Boehmeria sp. NULL
7. 30190 Boehmeria sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 55
8. 30222 Boehmeria sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-7-1 1
9. 35568 Boehmeria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8398
10. 38775 Boehmeria sp. C. Maknoi 2445
11. 42213 Boehmeria sp. Wang Hong 8392
12. 45054 Boehmeria sp. M. Tanaros 456
13. 50294 Boehmeria sp. H. Takahashi T 63514
14. 51092 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 2698
15. 52293 Boehmeria sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1535
16. 54231 Boehmeria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8251
17. 64494 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3043
18. 64498 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3047
19. 64521 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3070
20. 64537 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3086
21. 66403 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3188
22. 75039 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11085
23. 80445 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 260
24. 80314 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 130
25. 80511 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 326
26. 81943 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11976
27. 81730 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11765
28. 81860 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11894
29. 83004 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12388
30. 84190 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 4976
31. 85055 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3290
32. 86018 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 22
33. 89701 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 5687
34. 92638 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 29
35. 93603 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5786
36. 95130 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 169
37. 102496 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 744
38. 104298 Boehmeria sp. S. Kamonnate 864
39. 113163 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6766
40. 113623 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 324
41. 114471 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4816
42. 116664 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 287
43. 116804 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 427
44. 122631 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 102
45. 123012 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 6
46. 123023 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 17
47. 123160 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 154
48. 123223 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 217
49. 123461 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 455
50. 125119 Boehmeria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 741
51. 131476 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 62 (1)
52. 131530 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 143
53. 131543 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 173
54. 132656 Boehmeria sp. Anchalee Nuammee 534
55. 134092 Boehmeria sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3557
56. 135752 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7720
57. 135804 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7772
58. 135899 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7867
59. 135982 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7944
60. 136088 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 2
61. 136157 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 71
62. 136450 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3475
63. 138340 Boehmeria sp. K. Inthamma 1616
64. 138341 Boehmeria sp. K. Inthamma 1617
65. 139109 Boehmeria sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 420
66. 139194 Boehmeria sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12848
67. 139652 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3894
68. 139653 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3895
69. 139716 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3958
70. 139729 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3971
71. 139837 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4078
72. 141322 Boehmeria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4137
73. 141341 Boehmeria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4156
74. 141371 Boehmeria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4186
75. 142598 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, A. Inta 8866
76. 143076 Boehmeria sp. C. Maknoi et al. 6043

ปิด

QR code