ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136039
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olea salicifolia Wall. ex G.Don
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 8001
Collected date

วันที่เก็บ

2 Mar 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1273
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5239 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 5239
2. 5589 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 5589
3. 9833 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 9833
4. 12388 Olea salicifolia Wall. ex G.Don P. Suksathan 1283
5. 21760 Olea salicifolia Wall. ex G.Don S. Watthana and P. Suksathan 1552
6. 25071 Olea salicifolia Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 1021
7. 25423 Olea salicifolia Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 1198
8. 29441 Olea salicifolia Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 1198-1
9. 30426 Olea salicifolia Wall. ex G.Don P. Suksathan 4125
10. 33957 Olea salicifolia Wall. ex G.Don J.F. Maxwell 08-3
11. 35002 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 1806
12. 35003 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 1807
13. 41011 Olea salicifolia Wall. ex G.Don K. Kertsawang 928
14. 44120 Olea salicifolia Wall. ex G.Don S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0072
15. 44121 Olea salicifolia Wall. ex G.Don S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1364
16. 44122 Olea salicifolia Wall. ex G.Don S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0294
17. 54751 Olea salicifolia Wall. ex G.Don Sawai & Rob s.n.
18. 55016 Olea salicifolia Wall. ex G.Don S. Mattapha Sawai 622
19. 66295 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 3333
20. 73617 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 04027
21. 73618 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 04028
22. 73652 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 04062
23. 73764 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 04174
24. 78603 Olea salicifolia Wall. ex G.Don Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092390
25. 80733 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 4590
26. 80359 Olea salicifolia Wall. ex G.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-174
27. 81137 Olea salicifolia Wall. ex G.Don C. Maknoi 7318
28. 81630 Olea salicifolia Wall. ex G.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097860
29. 83228 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 4763
30. 84106 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 4892
31. 84707 Olea salicifolia Wall. ex G.Don K. Kertsawang 3488
32. 94157 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 5857
33. 95945 Olea salicifolia Wall. ex G.Don P. Phaosrichai 343
34. 95984 Olea salicifolia Wall. ex G.Don P. Phaosrichai 382
35. 96541 Olea salicifolia Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 057/60
36. 118121 Olea salicifolia Wall. ex G.Don N. Pan-in 081
37. 118124 Olea salicifolia Wall. ex G.Don N. Pan-in 084
38. 132361 Olea salicifolia Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 7203
39. 133627 Olea salicifolia Wall. ex G.Don Natdanai Pan-in V 412
40. 133794 Olea salicifolia Wall. ex G.Don S. Kantasa K 67

ปิด

QR code