ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135991
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artemisia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7953
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1574
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1514 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 1514
2. 4894 Artemisia sp. S. Watthana, M. Norsaengsri 65
3. 5483 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 5483
4. 18977 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 18977
5. 22712 Artemisia sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2444
6. 22822 Artemisia sp. W. Pongamornkul 911
7. 22826 Artemisia sp. W. Pongamornkul 915
8. 22828 Artemisia sp. W. Pongamornkul 917
9. 23298 Artemisia sp. W. Pongamornkul 944
10. 23870 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 23870
11. 28383 Artemisia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 260804 24
12. 31294 Artemisia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2969
13. 33275 Artemisia sp. Jatupol K. 07 56
14. 34139 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2064
15. 36336 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2283
16. 36347 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2294
17. 38616 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2466
18. 46498 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2573
19. 45065 Artemisia sp. M. Tanaros 467
20. 53093 Artemisia sp. Yin-Jiangtao 1356
21. 55190 Artemisia sp. S. Mattapha Sawai 537
22. 60489 Artemisia sp. Ling Shein Mang 87933
23. 62582 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2832
24. 78217 Artemisia sp. V. Nguanchoo 358
25. 78301 Artemisia sp. V. Nguanchoo 589
26. 78360 Artemisia sp. V. Nguanchoo 127
27. 80378 Artemisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 193
28. 89501 Artemisia sp. W. Pongamornkul 5601
29. 95004 Artemisia sp. Ploy Hutasing 11
30. 98500 Artemisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 380
31. 106033 Artemisia sp. W. Pongamornkul 6509
32. 113825 Artemisia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 75
33. 114109 Artemisia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 359
34. 122630 Artemisia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 101
35. 122864 Artemisia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 334
36. 129158 Artemisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2705
37. 130196 Artemisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2372
38. 130286 Artemisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2462
39. 132321 Artemisia sp. W. Pongamornkul 7447
40. 140910 Artemisia sp. W. Pongamornkul 8075
41. 142118 Artemisia sp. W. Pongamornkul 8631

ปิด

QR code