ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136300
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia leucantha Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 219
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, leaves 7-9 foliolate.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 113 Millettia leucantha Kurz W. Nanakorn et al. 113
2. 6650 Millettia leucantha Kurz W. Nanakorn et al. 6650
3. 9346 Millettia leucantha Kurz W. Nanakorn et al. 9346
4. 27220 Millettia leucantha Kurz P. Suksathan 3873
5. 42859 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi & M. Tanaros 3434
6. 45859 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 3675
7. 45879 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 3695
8. 45904 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 3817
9. 54101 Millettia leucantha Kurz P. Chantaranothai et al. 1903
10. 56857 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & S. Mattapha 9167
11. 56860 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & S. Mattapha 9170
12. 56863 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & S. Mattapha 9173
13. 57975 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9077
14. 57641 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4057
15. 58000 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9102
16. 58003 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9105
17. 58024 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9126
18. 59737 Millettia leucantha Kurz S. Klongngern 32
19. 63581 Millettia leucantha Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6656
20. 66253 Millettia leucantha Kurz W. Pongamornkul 3291
21. 66651 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4153
22. 67535 Millettia leucantha Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 801
23. 71012 Millettia leucantha Kurz Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 241
24. 71470 Millettia leucantha Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1007
25. 76750 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4672
26. 78020 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 5217
27. 80288 Millettia leucantha Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-104
28. 81283 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 7465
29. 81306 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 7488
30. 84625 Millettia leucantha Kurz P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3867
31. 85428 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 8076
32. 85634 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 8333
33. 87638 Millettia leucantha Kurz Saensouk et al. 24
34. 88058 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 7744
35. 89775 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4804
36. 89777 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi 4695
37. 110386 Millettia leucantha Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5503
38. 114943 Millettia leucantha Kurz T. Choopan et al. 2017-167
39. 115169 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 704
40. 115183 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 718
41. 121832 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1167
42. 121878 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1213
43. 123583 Millettia leucantha Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-120
44. 127102 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1833
45. 128690 Millettia leucantha Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2130

ปิด

QR code