ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136231
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mucuna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev, S. Bunma 8679
Collected date

วันที่เก็บ

16 Feb 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine in shrubs along road. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

451
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 498 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 498
2. 7851 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 7851
3. 8091 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 8091
4. 19036 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 19036
5. 27371 Mucuna sp. P. Kumphet s.n.
6. 27372 Mucuna sp. P. Kumphet s.n.
7. 28891 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 28891
8. 28917 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 28917
9. 34118 Mucuna sp. W. Pongamornkul 2043
10. 42267 Mucuna sp. Zhou-Shishun 2700
11. 43235 Mucuna sp. Wang Hong 8358
12. 51338 Mucuna sp. M. Norsaengsri 2786
13. 53162 Mucuna sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1452
14. 53562 Mucuna sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1205
15. 53629 Mucuna sp. Yin-Jiangtao 1674
16. 58396 Mucuna sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9431
17. 62952 Mucuna sp. C. Lakoet 289
18. 65769 Mucuna sp. M. Norsaengsri 10262
19. 67302 Mucuna sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8124
20. 67305 Mucuna sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8128
21. 71009 Mucuna sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi, Mr. Phitak 239
22. 73394 Mucuna sp. C. Lakoet 552
23. 81042 Mucuna sp. C. Maknoi 7223
24. 85695 Mucuna sp. W. Pongamornkul 5036
25. 89476 Mucuna sp. W. Pongamornkul 5576
26. 90449 Mucuna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 371
27. 90209 Mucuna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 132
28. 93527 Mucuna sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5710
29. 105047 Mucuna sp. C. Maknoi 6236
30. 105859 Mucuna sp. Pimsiri PN 93
31. 106890 Mucuna sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 601
32. 116300 Mucuna sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6952
33. 117441 Mucuna sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1533
34. 123745 Mucuna sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 282
35. 132134 Mucuna sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2943
36. 132135 Mucuna sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 29
37. 140490 Mucuna sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101640

ปิด

QR code