ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136609
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3634
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jun 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: evergreen forest. Herb ca. 40 cm high. Flower white to pale purple. Anther yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 952 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 952
2. 993 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 993
3. 1892 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 1892
4. 2505 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 2505
5. 3054 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3054
6. 3109 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3109
7. 4615 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4615
8. 3697 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3697
9. 3800 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3800
10. 4038 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4038
11. 4080 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4080
12. 4266 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4266
13. 4604 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4604
14. 4863 Solanum sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 34
15. 5150 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 5150
16. 8025 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 8025
17. 8118 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 8118
18. 9260 Solanum sp. P. Thongson 62
19. 10426 Solanum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 103
20. 11367 Solanum sp. P. Thongson 27
21. 11887 Solanum sp. S. Sasrirat 92
22. 12017 Solanum sp. W. Pongamornkul 304
23. 15739 Solanum sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1841
24. 19406 Solanum sp. P. Suksathan 2654
25. 20392 Solanum sp. P. Thongson 137
26. 23300 Solanum sp. W. Pongamornkul 946
27. 23305 Solanum sp. W. Pongamornkul 951
28. 27690 Solanum sp. C. Maknoi 876
29. 27703 Solanum sp. C. Maknoi 889
30. 28467 Solanum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-28
31. 33264 Solanum sp. Jatupol K. 07-045
32. 34614 Solanum sp. M. Norsaengsri 3242
33. 34642 Solanum sp. M. Norsaengsri 3276
34. 34643 Solanum sp. M. Norsaengsri 3277
35. 35062 Solanum sp. W. Pongamornkul 1866
36. 35320 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8125
37. 35461 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8284
38. 35541 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8367
39. 36288 Solanum sp. W. Pongamornkul 2235
40. 38037 Solanum sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3695
41. 38523 Solanum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2295
42. 40848 Solanum sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6068
43. 41025 Solanum sp. K. Kertsawang 950
44. 42807 Solanum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6272
45. 43526 Solanum sp. Sumalee Lukhua s.n.
46. 46221 Solanum sp. N. Romkham 309
47. 46237 Solanum sp. M. Norsaengsri 3242
48. 46260 Solanum sp. M. Norsaengsri 3276
49. 47966 Solanum sp. M. Norsaengsri 7134
50. 48738 Solanum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51748
51. 49077 Solanum sp. S. Watthana 3336
52. 51206 Solanum sp. W. Pongamornkul 2812
53. 54490 Solanum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6989
54. 57186 Solanum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 301
55. 58360 Solanum sp. K. Chanta 8
56. 61758 Solanum sp. Ling Shein Man 087540
57. 62426 Solanum sp. Romklao Botanical Garden 0366/2554
58. 64069 Solanum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7018
59. 64409 Solanum sp. W. Pongamornkul 2958
60. 64560 Solanum sp. W. Pongamornkul 3109
61. 66939 Solanum sp. W. Pongamornkul 3521
62. 67587 Solanum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 854
63. 67602 Solanum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 869
64. 67751 Solanum sp. M. Norsaengsri 5809
65. 68675 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3039
66. 70365 Solanum sp. C. Maknoi 3232
67. 72874 Solanum sp. M. Norsaengsri 10991
68. 73341 Solanum sp. C. Lakoet 0499
69. 74741 Solanum sp. W. Pongamornkul 04215
70. 75364 Solanum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095433
71. 75725 Solanum sp. W. Pongamornkul 4310
72. 80598 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3100
73. 81146 Solanum sp. C. Maknoi 7327
74. 81993 Solanum sp. M. Norsaengsri 12026
75. 84182 Solanum sp. W. Pongamornkul 4968
76. 84585 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3827
77. 84590 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3832
78. 84591 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3833
79. 85326 Solanum sp. C. Maknoi 7974
80. 86201 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-205
81. 87134 Solanum sp. S. Watthana 3884
82. 87214 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-057
83. 87421 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-263
84. 90261 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-184
85. 90854 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3463
86. 91919 Solanum sp. N. Muangyen 1287
87. 92631 Solanum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-022
88. 97002 Solanum sp. C. Maknoi 4822
89. 98766 Solanum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-243
90. 104613 Solanum sp. C. Maknoi 5757
91. 104819 Solanum sp. C. Maknoi 5695
92. 106210 Solanum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 666
93. 108674 Solanum sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5278
94. 110851 Solanum sp. N. Muangyen 2065
95. 110020 Solanum sp. TLBG 618
96. 110726 Solanum sp. N. Muangyen 1934
97. 111149 Solanum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-097
98. 112396 Solanum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1173
99. 113402 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-103
100. 113640 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-341
101. 114053 Solanum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-303
102. 113867 Solanum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-117
103. 114985 Solanum sp. T. Choopan et al. 2018-295
104. 115292 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 827
105. 116773 Solanum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-396
106. 117292 Solanum sp. N. Muangyen 2559
107. 123255 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-249
108. 123269 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-263
109. 123421 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-415
110. 123726 Solanum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-263
111. 124848 Solanum sp. N. Muangyen 3425
112. 128335 Solanum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2136
113. 130552 Solanum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 829
114. 134067 Solanum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3532
115. 135935 Solanum sp. W. Pongamornkul 7897
116. 136149 Solanum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 63
117. 138929 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3808

ปิด

QR code