ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 136639
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia fragrans Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103760
Collected date

วันที่เก็บ

25 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen to semi-evergreen watercatchment forest. Climber to 1 m tall. Flowers white. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1249 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1249
2. 1199 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1199
3. 1309 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1309
4. 1372 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1372
5. 1609 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1609
6. 1936 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1936
7. 1972 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1972
8. 3436 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 3436
9. 4187 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4187
10. 4373 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4373
11. 7101 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 7101
12. 9667 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 9667
13. 11958 Thunbergia fragrans Roxb. Serm 122
14. 11649 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 220
15. 14497 Thunbergia fragrans Roxb. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 286
16. 17516 Thunbergia fragrans Roxb. W. Boonchai 16
17. 21109 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 176
18. 29702 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 981
19. 29756 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 1077
20. 29791 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 1112
21. 32081 Thunbergia fragrans Roxb. Pranee Palee 1071
22. 34068 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 1993
23. 37969 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3058
24. 38845 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 2515
25. 41187 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5576
26. 45687 Thunbergia fragrans Roxb. D. Khrueasan MS768
27. 46698 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 2844
28. 47337 Thunbergia fragrans Roxb. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 004
29. 50269 Thunbergia fragrans Roxb. H. Takahashi T-63014
30. 50804 Thunbergia fragrans Roxb. S. Watthana 3533
31. 53305 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7971
32. 53378 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8050
33. 54435 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & P. Thongson 6874
34. 55411 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 8399
35. 59908 Thunbergia fragrans Roxb. Romklao Botanical Garden 0299/2554
36. 63422 Thunbergia fragrans Roxb. Li-Jianwu 812
37. 67975 Thunbergia fragrans Roxb. C. Lakoet 0356
38. 68661 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3025
39. 69049 Thunbergia fragrans Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 671
40. 69712 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 381
41. 69713 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 544
42. 69714 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 368
43. 70539 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 5867
44. 71561 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1098
45. 75761 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 4346
46. 75943 Thunbergia fragrans Roxb. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094711
47. 77770 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 736
48. 83391 Thunbergia fragrans Roxb. Ubonwan Upho UBON 502
49. 83675 Thunbergia fragrans Roxb. S. Bunma s.n.
50. 83676 Thunbergia fragrans Roxb. S. Bunma s.n.
51. 84301 Thunbergia fragrans Roxb. W. Khattiyot 392
52. 85862 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 12515
53. 86996 Thunbergia fragrans Roxb. C. Glamwaewwong 289/58
54. 86535 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 987
55. 86611 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 834
56. 87466 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-308
57. 87376 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-218
58. 87578 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-418
59. 88437 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 289
60. 91175 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3615
61. 93554 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5737
62. 94297 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 1425
63. 100849 Thunbergia fragrans Roxb. P. Phaosrichai 576
64. 100936 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 498
65. 103880 Thunbergia fragrans Roxb. S. Kamonnate 676
66. 105010 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 6199
67. 109671 Thunbergia fragrans Roxb. Orathai Saibua 002
68. 109783 Thunbergia fragrans Roxb. TLBG 069
69. 110570 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5685
70. 110044 Thunbergia fragrans Roxb. P. Panyadee 128
71. 110264 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5381
72. 114866 Thunbergia fragrans Roxb. T. Choopan et al. 2016-14
73. 115284 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 819
74. 117172 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2439
75. 120575 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2341
76. 120626 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2609
77. 121408 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1028
78. 123493 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-031
79. 125755 Thunbergia fragrans Roxb. K. Punchay 706
80. 127756 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2643
81. 129731 Thunbergia fragrans Roxb. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4589
82. 130556 Thunbergia fragrans Roxb. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 833
83. 132053 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2862
84. 134301 Thunbergia fragrans Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2651
85. 134357 Thunbergia fragrans Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2707

ปิด

QR code