ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136757
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103224
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evergreen forest. Climber, leaves bright green above, pale beneath. Calyx green; stamens and pistil pink. Fruits pink, young fruits green with red pigmentation.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5194 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5194
2. 16664 Ipomoea sp. S. Sasrirat 113
3. 22041 Ipomoea sp. M. Norsaengsri 1796
4. 53424 Ipomoea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8104
5. 53756 Ipomoea sp. C. Maknoi 3037
6. 54221 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8241
7. 55432 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8420
8. 55753 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8553
9. 56345 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8982
10. 62889 Ipomoea sp. C. Lakoet 225
11. 64128 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2530
12. 68277 Ipomoea sp. C. Maknoi 4381
13. 68278 Ipomoea sp. C. Maknoi 4382
14. 71499 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1036
15. 79766 Ipomoea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097755
16. 80333 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-148
17. 80338 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-153
18. 88703 Ipomoea sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 554
19. 93739 Ipomoea sp. K. Kertsawang 3658
20. 98171 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-051
21. 98579 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-056
22. 104720 Ipomoea sp. C. Maknoi 5595
23. 105255 Ipomoea sp. C. Maknoi 6491
24. 107045 Ipomoea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 757
25. 111239 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-187
26. 111706 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-226
27. 114148 Ipomoea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-398
28. 115064 Ipomoea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 599
29. 115393 Ipomoea sp. C. Maknoi 5238
30. 115401 Ipomoea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1151
31. 116075 Ipomoea sp. K. Wangwasit 180913-9
32. 116930 Ipomoea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-122
33. 118347 Ipomoea sp. K. Inthamma 235
34. 120628 Ipomoea sp. N. Muangyen 2611
35. 120736 Ipomoea sp. N. Muangyen 2718
36. 120737 Ipomoea sp. N. Muangyen 2719
37. 121037 Ipomoea sp. N. Muangyen 3019
38. 121847 Ipomoea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1182
39. 129619 Ipomoea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4477
40. 137721 Ipomoea sp. K. Inthamma 1305

ปิด

QR code