ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136781
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COLCHICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103857
Collected date

วันที่เก็บ

28 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evergreen forest on the limestone. Herb, 80 cm, growing in shaded place. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7366 Disporum sp. W. Nanakorn et al. 7366
2. 9683 Disporum sp. W. Nanakorn et al. 9683
3. 13707 Disporum sp. P. Suksathan 1478
4. 20640 Disporum sp. M. Norsaengsri 1538
5. 23240 Disporum sp. C. Glamwaewwong 261
6. 25654 Disporum sp. C. Maknoi 190
7. 35432 Disporum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252
8. 38533 Disporum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2305
9. 45653 Disporum sp. D. Khrueasan MS359
10. 45660 Disporum sp. D. Khrueasan s.n.
11. 46959 Disporum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187
12. 50434 Disporum sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771
13. 60640 Disporum sp. Ling Shein Man 087799
14. 61789 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086961
15. 62541 Disporum sp. Romklao Botanical Garden 0481/2555
16. 62569 Disporum sp. W. Pongamornkul 2819
17. 66904 Disporum sp. W. Pongamornkul 3486
18. 67079 Disporum sp. W. Pongamornkul 3661
19. 68896 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089544
20. 69163 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089226
21. 70478 Disporum sp. C. Maknoi 3345
22. 73058 Disporum sp. M. Norsaengsri 11226
23. 73130 Disporum sp. M. Norsaengsri 11299
24. 75130 Disporum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2322
25. 75965 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094739
26. 84148 Disporum sp. W. Pongamornkul 4934
27. 84153 Disporum sp. W. Pongamornkul 4939
28. 87024 Disporum sp. C. Glamwaewwong 317/58
29. 87038 Disporum sp. C. Glamwaewwong 331/58
30. 88189 Disporum sp. W. Pongamornkul 5195
31. 104540 Disporum sp. W. Pongamornkul 6317
32. 104724 Disporum sp. C. Maknoi 5599
33. 104825 Disporum sp. C. Maknoi 5701
34. 104836 Disporum sp. C. Maknoi 5712
35. 112489 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1266
36. 113290 Disporum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983
37. 115524 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1416
38. 115607 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1499
39. 117294 Disporum sp. N. Muangyen 2561
40. 118382 Disporum sp. K. Inthamma 281
41. 125345 Disporum sp. W. Pongamornkul 7088
42. 130189 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2365
43. 136782 Disporum sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103502
44. 139052 Disporum sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 361
45. 139083 Disporum sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 392
46. 139440 Disporum sp. S. Pumikong 2022 3
47. 139449 Disporum sp. S. Pumikong 2022 12
48. 139679 Disporum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3921
49. 141126 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3139

ปิด

QR code