ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136944
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paraboea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103506
Collected date

วันที่เก็บ

19 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Edge of evergreen forest. Leaves dark above, brown underneath; fruits brown-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 51899 Paraboea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7954
2. 54978 Paraboea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1894
3. 80869 Paraboea sp. K. Phoutthavong et al. 411
4. 85903 Paraboea sp. M. Norsaengsri 12556
5. 86076 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-080
6. 86240 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-244
7. 86494 Paraboea sp. W. Tanming 946
8. 88542 Paraboea sp. N. Muangyen 394
9. 91228 Paraboea sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3666
10. 92075 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 654
11. 92090 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 670
12. 92108 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 690
13. 92109 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 691
14. 92750 Paraboea sp. N. Muangyen 1320
15. 92763 Paraboea sp. N. Muangyen 1333
16. 97115 Paraboea sp. P. Phaosrichai 499
17. 100857 Paraboea sp. P. Phaosrichai 584
18. 110178 Paraboea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1051
19. 110159 Paraboea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1032
20. 111098 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-046
21. 111331 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-279
22. 111677 Paraboea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-200
23. 113284 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3977
24. 114564 Paraboea sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4913
25. 115904 Paraboea sp. K. Wangwasit 180717-31
26. 115908 Paraboea sp. K. Wangwasit 180717-35
27. 116004 Paraboea sp. K. Wangwasit 180911-25
28. 116006 Paraboea sp. K. Wangwasit 180911-27
29. 117194 Paraboea sp. N. Muangyen 2461
30. 118530 Paraboea sp. K. Kertsawang 3836
31. 123338 Paraboea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-332
32. 126867 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4109
33. 129461 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4319
34. 129718 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4576
35. 132693 Paraboea sp. A. Nuammee 571
36. 134150 Paraboea sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3615
37. 136539 Paraboea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3564
38. 136938 Paraboea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103148
39. 136940 Paraboea sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103883
40. 136941 Paraboea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103632
41. 136942 Paraboea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103631
42. 136943 Paraboea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103534
43. 136945 Paraboea sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103277
44. 137576 Paraboea sp. K. Inthamma 1160
45. 138037 Paraboea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2931
46. 138116 Paraboea sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3010
47. 138131 Paraboea sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3025

ปิด

QR code