ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137601
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 1185
Collected date

วันที่เก็บ

25 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Climber. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

167    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8125 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8125
2. 8848 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8848
3. 12098 Argyreia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 18978 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 18978
5. 19259 Argyreia sp. S. Watthana and M. Wongnak 970
6. 21688 Argyreia sp. S. Watthana 1480
7. 21689 Argyreia sp. S. Watthana  1481
8. 30295 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1250
9. 31667 Argyreia sp. C. Maknoi 1042
10. 31780 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1187
11. 31795 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1202
12. 35799 Argyreia sp. C. Maknoi 1731
13. 38829 Argyreia sp. C. Maknoi 2499
14. 40292 Argyreia sp. C. Maknoi 2654
15. 40440 Argyreia sp. C. Maknoi 2811
16. 43385 Argyreia sp. D. Khrueasan MS681
17. 45253 Argyreia sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6269
18. 46904 Argyreia sp. M. Tanaros 377
19. 49270 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370
20. 49271 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1362
21. 49272 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1359
22. 49273 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366
23. 50334 Argyreia sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416
24. 50922 Argyreia sp. S. Watthana 3655
25. 51192 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2798
26. 51327 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2775
27. 51362 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2810
28. 52706 Argyreia sp. C. Maknoi 2875
29. 52815 Argyreia sp. C. Maknoi 2984
30. 53492 Argyreia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1521
31. 53648 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2843
32. 54045 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8229
33. 54339 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 16
34. 54389 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 70
35. 54392 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 73
36. 55434 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8422
37. 55704 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8504
38. 56027 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8642
39. 57270 Argyreia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0168
40. 58143 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8676
41. 59616 Argyreia sp. T. Khambai 27
42. 62147 Argyreia sp. W. Boonchai & M. Norsaengsri 0151
43. 62353 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0640/2555
44. 62453 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0393/2554
45. 62828 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10040
46. 63893 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9911
47. 63929 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9948
48. 64345 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2894
49. 64450 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2999
50. 64478 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3027
51. 64576 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3125
52. 64579 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3128
53. 65630 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10120
54. 65686 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10176
55. 65703 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10194
56. 66321 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3361
57. 67461 Argyreia sp. M. Norsaengsri et al. 0031
58. 68718 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10629
59. 68749 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10660
60. 69025 Argyreia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 647
61. 71332 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3772
62. 71435 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3875
63. 72448 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095469
64. 72450 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095334
65. 72452 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095208
66. 72453 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095008
67. 72454 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094992
68. 72456 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094719
69. 72493 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094296
70. 73500 Argyreia sp. C. Lakoet 0660
71. 73002 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10783
72. 73475 Argyreia sp. C. Lakoet 0635
73. 73613 Argyreia sp. W. Pongamornkul 04023
74. 74851 Argyreia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10833
75. 75116 Argyreia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508
76. 79354 Argyreia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 4
77. 80403 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-218
78. 80221 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-37
79. 80230 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-46
80. 80289 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-105
81. 80312 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-128
82. 80328 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-143
83. 80504 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-319
84. 80849 Argyreia sp. K. Phoutthavong et al. 476
85. 83239 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4774
86. 83244 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4779
87. 83264 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4799
88. 83670 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
89. 83671 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
90. 88602 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 453
91. 88610 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 461
92. 88771 Argyreia sp. C. Maknoi 8373
93. 88886 Argyreia sp. C. Maknoi 8487
94. 89140 Argyreia sp. N. Muangyen 731
95. 89315 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5415
96. 89382 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5482
97. 89441 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5541
98. 89448 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5548
99. 89458 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5558
100. 90326 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-249
101. 90479 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-401
102. 93450 Argyreia sp. S. Daoh 12
103. 93563 Argyreia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5746
104. 94224 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5924
105. 94998 Argyreia sp. B. Pantarod s.n.
106. 95964 Argyreia sp. P. Phaosrichai 362
107. 96568 Argyreia sp. C. Glamwaewwong 084/60
108. 97026 Argyreia sp. C. Maknoi 5466
109. 97476 Argyreia sp. C. Maknoi 5439
110. 98306 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-186
111. 98223 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-103
112. 98232 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-112
113. 98469 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-349
114. 100815 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-418
115. 104264 Argyreia sp. S. Kamonnate 828
116. 104961 Argyreia sp. C. Maknoi 6118
117. 105915 Argyreia sp. W. Pongamornkul 6391
118. 106267 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 723
119. 106876 Argyreia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 587
120. 110182 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1055
121. 110067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 940
122. 111109 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-057
123. 111414 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-362
124. 111733 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-253
125. 113146 Argyreia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6750
126. 114820 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1437
127. 114821 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1438
128. 116295 Argyreia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6947
129. 116603 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-226
130. 116611 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-234
131. 118238 Argyreia sp. K. Inthamma 126
132. 118292 Argyreia sp. K. Inthamma 180
133. 120697 Argyreia sp. N. Muangyen 2679
134. 120797 Argyreia sp. N. Muangyen 2779
135. 120811 Argyreia sp. N. Muangyen 2793
136. 120895 Argyreia sp. N. Muangyen 2877
137. 121007 Argyreia sp. N. Muangyen 2989
138. 121484 Argyreia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1104
139. 125102 Argyreia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 724
140. 124810 Argyreia sp. N. Muangyen 3387
141. 125292 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7035
142. 125346 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7089
143. 126760 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4001
144. 126868 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4110
145. 129118 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2665
146. 129142 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2689
147. 130275 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2451
148. 131089 Argyreia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2280
149. 132409 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7251
150. 132442 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7284
151. 132462 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7304
152. 133456 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 240
153. 133559 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 344
154. 134069 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3534
155. 134159 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3624
156. 134237 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3671
157. 135765 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7733
158. 135837 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7805
159. 137647 Argyreia sp. K. Inthamma 1231
160. 137685 Argyreia sp. K. Inthamma 1269
161. 137712 Argyreia sp. K. Inthamma 1296
162. 138067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2961
163. 138426 Argyreia sp. K. Inthamma 1702
164. 138454 Argyreia sp. K. Inthamma 1730
165. 138468 Argyreia sp. K. Inthamma 1744
166. 138589 Argyreia sp. K. Inthamma 1850
167. 138641 Argyreia sp. Natdanai Pan-in 516

ปิด

QR code