ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137726
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 1310
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jan 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

151    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4244 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 4244
2. 9525 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 9525
3. 10186 Bauhinia sp. P. Thongson 119
4. 13202 Bauhinia sp. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 1263
5. 14843 Bauhinia sp. S. Intamusik 94
6. 18384 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 18384
7. 25337 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 1173
8. 28872 Bauhinia sp. C. Maknoi s.n.
9. 30224 Bauhinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-2
10. 30339 Bauhinia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1294
11. 30991 Bauhinia sp. K. Kertsawang 697
12. 33045 Bauhinia sp. Warintorn K. 07-029
13. 35633 Bauhinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8471
14. 38198 Bauhinia sp. P. Wessumritt 124
15. 43498 Bauhinia sp. D. Khrueasan s.n.
16. 45843 Bauhinia sp. C. Maknoi 3659
17. 46144 Bauhinia sp. N. Romkham 232
18. 46905 Bauhinia sp. M. Tanaros 378
19. 51321 Bauhinia sp. M. Norsaengsri 2769
20. 60863 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087097
21. 61581 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087233
22. 62684 Bauhinia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 140
23. 63538 Bauhinia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6590
24. 64655 Bauhinia sp. S. Watthana 3740
25. 65117 Bauhinia sp. K. Srithi 654
26. 65118 Bauhinia sp. K. Srithi 653
27. 71618 Bauhinia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091054
28. 72346 Bauhinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095288
29. 73714 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 04124
30. 77942 Bauhinia sp. C. Maknoi 5138
31. 78309 Bauhinia sp. V. Nguanchoo 208
32. 83077 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4612
33. 84088 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4874
34. 84831 Bauhinia sp. S. Watthana 3909
35. 85270 Bauhinia sp. C. Maknoi 7918
36. 85627 Bauhinia sp. C. Maknoi 8326
37. 85647 Bauhinia sp. C. Maknoi 8346
38. 86277 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-281
39. 86384 Bauhinia sp. M. Wongnak 178
40. 86389 Bauhinia sp. M. Wongnak 190
41. 86390 Bauhinia sp. M. Wongnak 169
42. 86438 Bauhinia sp. M. Wongnak 383
43. 86744 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 038/58
44. 87743 Bauhinia sp. Saensouk et al. 129
45. 88164 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5170
46. 88195 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5201
47. 89194 Bauhinia sp. N. Muangyen 784
48. 88565 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 416
49. 88569 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 420
50. 89461 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5561
51. 90127 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-50
52. 90356 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-278
53. 93239 Bauhinia sp. D. Argyriou 510
54. 93608 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5791
55. 95177 Bauhinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-216
56. 95846 Bauhinia sp. N. Muangyen 1802
57. 95850 Bauhinia sp. N. Muangyen 1806
58. 95898 Bauhinia sp. N. Muangyen 1854
59. 95934 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 332
60. 96268 Bauhinia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4450
61. 96321 Bauhinia sp. Mahasarakham University 4
62. 97091 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 475
63. 97095 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 479
64. 100828 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 555
65. 100930 Bauhinia sp. C. Maknoi 484
66. 104530 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 6307
67. 106287 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 742
68. 106387 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 842
69. 106395 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 850
70. 106909 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 620
71. 106961 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 672
72. 108516 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2017-197
73. 109853 Bauhinia sp. TLBG 242
74. 110194 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1067
75. 110140 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1013
76. 110694 Bauhinia sp. N. Muangyen 1900
77. 110701 Bauhinia sp. N. Muangyen 1907
78. 110707 Bauhinia sp. N. Muangyen 1914
79. 111038 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4607
80. 112043 Bauhinia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9089
81. 112472 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1249
82. 112482 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1259
83. 112526 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1303
84. 112679 Bauhinia sp. N. Muangyen 2166
85. 112688 Bauhinia sp. N. Muangyen 2175
86. 112700 Bauhinia sp. N. Muangyen 2187
87. 112895 Bauhinia sp. K. Kertsawang 3733
88. 113051 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6656
89. 113052 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6657
90. 113097 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6702
91. 113130 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6735
92. 113552 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-253
93. 113616 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-317
94. 114530 Bauhinia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4879
95. 114963 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2018-234
96. 115102 Bauhinia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 637
97. 115941 Bauhinia sp. K. Wangwasit 180718-28
98. 116849 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-041
99. 117029 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-222
100. 117164 Bauhinia sp. N. Muangyen 2431
101. 117236 Bauhinia sp. N. Muangyen 2503
102. 118697 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4003
103. 120572 Bauhinia sp. N. Muangyen 2338
104. 120618 Bauhinia sp. N. Muangyen 2601
105. 120641 Bauhinia sp. N. Muangyen 2624
106. 120716 Bauhinia sp. N. Muangyen 2698
107. 120786 Bauhinia sp. N. Muangyen 2768
108. 120801 Bauhinia sp. N. Muangyen 2783
109. 120882 Bauhinia sp. N. Muangyen 2864
110. 120886 Bauhinia sp. N. Muangyen 2868
111. 121032 Bauhinia sp. N. Muangyen 3014
112. 121034 Bauhinia sp. N. Muangyen 3016
113. 121107 Bauhinia sp. N. Muangyen 3089
114. 121199 Bauhinia sp. N. Boonruang 0260
115. 121331 Bauhinia sp. N. Boonruang 0392
116. 122507 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9500
117. 121803 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1863
118. 121855 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1190
119. 121891 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1226
120. 121976 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1311
121. 122132 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1465
122. 122193 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9447
123. 122197 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9443
124. 122220 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn & Rodrigo Duno 9420
125. 122451 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9480
126. 122533 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1493
127. 124813 Bauhinia sp. N. Muangyen 3390
128. 125912 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9736
129. 126569 Bauhinia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9925
130. 126738 Bauhinia sp. N. Muangyen 3724
131. 127263 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1898
132. 128096 Bauhinia sp. K. Inthamma 955
133. 128361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2162
134. 128427 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2228
135. 128436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2237
136. 130063 Bauhinia sp. N. Muangyen 3739
137. 130361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2503
138. 131483 Bauhinia sp. Chusie Trisonthi BD 67
139. 132257 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7349
140. 132336 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7462
141. 132924 Bauhinia sp. S. Pumikong 2019 81
142. 133766 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7662
143. 134309 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2659
144. 134338 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2688
145. 134345 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2695
146. 134396 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2746
147. 134436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2786
148. 136260 Bauhinia sp. Phongpithak Wuamprakhon 3
149. 136275 Bauhinia sp. Mutita Kongsombat 5
150. 137551 Bauhinia sp. K. Inthamma 1135
151. 137989 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2883

ปิด

QR code