ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137647
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 1231
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest. Climber. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

157    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8125 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8125
2. 8848 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8848
3. 12098 Argyreia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 12528 Argyreia sp. W. Pongamornkul 369
5. 18978 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 18978
6. 19259 Argyreia sp. S. Watthana, M. wongnak 970
7. 21688 Argyreia sp. S. Watthana 1480
8. 30295 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1250
9. 31667 Argyreia sp. C. Maknoi 1042
10. 31780 Argyreia sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1187
11. 31795 Argyreia sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1202
12. 38829 Argyreia sp. C. Maknoi 2499
13. 40292 Argyreia sp. C. Maknoi 2654
14. 40440 Argyreia sp. C. Maknoi 2811
15. 43385 Argyreia sp. D. Khrueasan MS 681
16. 45253 Argyreia sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6269
17. 46904 Argyreia sp. M. Tanaros 377
18. 49095 Argyreia sp. S. Watthana 3354
19. 49270 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370
20. 49271 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1362
21. 49272 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1359
22. 49273 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366
23. 50334 Argyreia sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416
24. 50922 Argyreia sp. S. Watthana 3655
25. 51192 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2798
26. 51327 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2775
27. 51362 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2810
28. 52706 Argyreia sp. C. Maknoi 2875
29. 52815 Argyreia sp. C. Maknoi 2984
30. 53492 Argyreia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1521
31. 53648 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2843
32. 54045 Argyreia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8229
33. 57270 Argyreia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 168
34. 59616 Argyreia sp. T. Khambai 27
35. 62147 Argyreia sp. W. Boonchai, M. Norsaengsri 151
36. 62353 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 2555 640
37. 62937 Argyreia sp. C. Lakoet 274
38. 64576 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3125
39. 64579 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3128
40. 63929 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9948
41. 64345 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2894
42. 64450 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2999
43. 64478 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3027
44. 65630 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10120
45. 66321 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3361
46. 68718 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10629
47. 68749 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10660
48. 69025 Argyreia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 647
49. 71332 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3772
50. 71435 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3875
51. 72448 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95469
52. 72450 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95334
53. 72452 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95208
54. 72453 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95008
55. 72454 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94992
56. 72456 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94719
57. 72493 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94296
58. 73475 Argyreia sp. C. Lakoet 635
59. 73500 Argyreia sp. C. Lakoet 660
60. 73613 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4023
61. 74851 Argyreia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10833
62. 75116 Argyreia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508
63. 79354 Argyreia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 4
64. 80221 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 37
65. 80230 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 46
66. 80289 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 105
67. 80312 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 128
68. 80328 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 143
69. 80403 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 218
70. 80504 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 319
71. 80849 Argyreia sp. K. Phoutthavong et al. 476
72. 83239 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4774
73. 83264 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4799
74. 83670 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
75. 83671 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
76. 88187 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5193
77. 88610 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 461
78. 89441 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5541
79. 89448 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5548
80. 88771 Argyreia sp. C. Maknoi 8373
81. 89140 Argyreia sp. N. Muangyen 731
82. 89458 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5558
83. 90326 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 249
84. 93450 Argyreia sp. S. Daoh 12
85. 93563 Argyreia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5746
86. 94998 Argyreia sp. B. Pantarod s.n.
87. 95403 Argyreia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4215
88. 95964 Argyreia sp. P. Phaosrichai 362
89. 96568 Argyreia sp. C. Glamwaewwong 60 84
90. 97026 Argyreia sp. C. Maknoi 5466
91. 97476 Argyreia sp. C. Maknoi 5439
92. 98223 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 103
93. 98232 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 112
94. 98306 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 186
95. 98469 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 349
96. 100815 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 418
97. 104264 Argyreia sp. S. Kamonnate 828
98. 105915 Argyreia sp. W. Pongamornkul 6391
99. 106267 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 723
100. 106876 Argyreia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 587
101. 110071 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 944
102. 110182 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1055
103. 111109 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 57
104. 111414 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 362
105. 111733 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 253
106. 113146 Argyreia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6750
107. 112387 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1164
108. 112556 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1333
109. 114820 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P., Sangrirotjanapat, S. 1437
110. 114821 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P., Sangrirotjanapat, S. 1438
111. 116295 Argyreia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6947
112. 116603 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 226
113. 116611 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 234
114. 118238 Argyreia sp. K. Inthamma 126
115. 118292 Argyreia sp. K. Inthamma 180
116. 120697 Argyreia sp. N. Muangyen 2679
117. 120895 Argyreia sp. N. Muangyen 2877
118. 121007 Argyreia sp. N. Muangyen 2989
119. 121484 Argyreia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1104
120. 125292 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7035
121. 125102 Argyreia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 724
122. 125346 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7089
123. 126760 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4001
124. 126868 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4110
125. 129118 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2665
126. 129142 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2689
127. 130275 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2451
128. 131089 Argyreia sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2280
129. 134069 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3534
130. 134237 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3671
131. 132409 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7251
132. 132442 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7284
133. 132462 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7304
134. 133456 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 240
135. 133559 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 344
136. 134159 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3624
137. 135765 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7733
138. 135837 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7805
139. 138589 Argyreia sp. K. Inthamma 1850
140. 137601 Argyreia sp. K. Inthamma 1185
141. 137685 Argyreia sp. K. Inthamma 1269
142. 137712 Argyreia sp. K. Inthamma 1296
143. 138067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2961
144. 138426 Argyreia sp. K. Inthamma 1702
145. 138454 Argyreia sp. K. Inthamma 1730
146. 138468 Argyreia sp. K. Inthamma 1744
147. 138641 Argyreia sp. Natdanai Pan-in 516
148. 139741 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3983
149. 139775 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4017
150. 139790 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4031
151. 140371 Argyreia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101527
152. 140372 Argyreia sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101679
153. 140373 Argyreia sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101802
154. 141170 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3183
155. 142048 Argyreia sp. W. Pongamornkul 8528
156. 142445 Argyreia sp. W. Pongamornkul 8746
157. 142546 Argyreia sp. W. Pongamornkul 8847

ปิด

QR code