ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137657
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monoon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Annonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 1241
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jan 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 217 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 217
2. 391 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 391
3. 497 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 497
4. 806 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 806
5. 925 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 925
6. 3531 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 3531
7. 6565 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 6565
8. 8552 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 8552
9. 10532 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 10532
10. 12538 Monoon sp. P. Srisanga 299
11. 13752 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 13752
12. 23213 Monoon sp. P. Srisanga 2593
13. 25686 Monoon sp. C. Maknoi 223
14. 27826 Monoon sp. K. Kertsawang 578
15. 27851 Monoon sp. C. Glamwaewwong 1249
16. 36620 Monoon sp. C. Maknoi 1940
17. 37167 Monoon sp. C. Maknoi 2049
18. 45579 Monoon sp. R. Pooma, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3225
19. 49575 Monoon sp. S. Gardner ST 2267
20. 49576 Monoon sp. S. Gardner, S. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1710
21. 49582 Monoon sp. S. Gardner ST 2420
22. 50717 Monoon sp. L. kamkom 2018
23. 50780 Monoon sp. S. Watthana 3509
24. 50976 Monoon sp. M. Norsaengsri 5464
25. 52530 Monoon sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1609
26. 52830 Monoon sp. Yin-Jiangtao 1713
27. 53261 Monoon sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7729
28. 58300 Monoon sp. NULL
29. 63566 Monoon sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6639
30. 64754 Monoon sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 65332 Monoon sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2399
32. 71139 Monoon sp. Uamporn s.n.
33. 74301 Monoon sp. Zhou-Shishun 7376
34. 74914 Monoon sp. C. Maknoi 6560
35. 74984 Monoon sp. C. Maknoi 6630
36. 81169 Monoon sp. C. Maknoi 7350
37. 81785 Monoon sp. M. Norsaengsri 11819
38. 82242 Monoon sp. M. Norsaengsri 12246
39. 83237 Monoon sp. W. Pongamornkul 4772
40. 84076 Monoon sp. W. Pongamornkul 4862
41. 85551 Monoon sp. C. Maknoi 8250
42. 88032 Monoon sp. C. Maknoi 7718
43. 95235 Monoon sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 274
44. 95991 Monoon sp. P. Phaosrichai 389
45. 104796 Monoon sp. C. Maknoi 5672
46. 105167 Monoon sp. C. Maknoi 6403
47. 105635 Monoon sp. C. Maknoi 7063
48. 110429 Monoon sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5547
49. 110541 Monoon sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5656
50. 128178 Monoon sp. K. Inthamma 1048
51. 133895 Monoon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3415
52. 138520 Monoon sp. K. Inthamma 1796

ปิด

QR code